Pages Menu
Categories Menu

Posted on 22.09.23 in Inštituti

doc. dr. Igor Mandić: Polprevodniški detektorji za bodoče trkalnike

doc. dr. Igor Mandić: Polprevodniški detektorji za bodoče trkalnike

Polprevodniški detektorji so nepogrešljivi del vseh modernih eksperimentov v fiziki osnovnih delcev, kjer se uporabljajo za zaznavanje sledi nabitih delcev. Še pomembnejšo vlogo bodo imeli v eksperimentih na bodočih trkalnikih, kjer bodo zahteve za prostorsko in časovno ločljivost in odpornost na sevalne poškodbe bistveno večje kot zdaj. Prvi tak bodoči trkalnik bo »High Luminosity – Large Hadron Collider« (HL-LHC) v CERN-u. Gre za nadgradnjo obstoječega LHC, delovati pa bo začel konec tega desetletja. Trenutno poteka izdelava detektorjev za eksperimente na HL-LHC, kjer  skupina na IJS v okviru odseka F9 intenzivno sodeluje pri nadgradnji detektorja ATLAS. V predavanju bo doc. dr. Igor Mandić najprej predstavil osnove delovanja polprevodniških detektorjev in nato detektorje za HL-LHC, kjer bo poudarek na prispevku  skupine IJS k njihovemu razvoju. 

Igor Mandić je znanstveni svetnik na Institutu »Jožef Stefan« (IJS) in docent na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Je član kolaboracije ATLAS v CERN-u, kjer sodeluje pri razvoju silicijevih detektorjev za sledenje nabitih delcev, pri čemer se večinoma ukvarja s študijami vpliva sevalnih poškodb na delovanje detektorjev.

Foto: IJS

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *