Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 17.06.20 in Featured, Galerije, Inštituti, Video

Doc. dr. Matjaž Humar, dobitnik ERC projekta 2019, IJS

Doc. dr. Matjaž Humar, dobitnik ERC projekta 2019, IJS

Ime doc. dr. Matjaža Humarja, sodelavca Odseka za fiziko trdne snovi Instituta »Jožef Stefan« in vodje laboratorija za biointegrirano fotoniko, je v znanstvenih krogih dobro poznano. Ukvarja se z laserji v povezavi z biološkimi procesi, kar v znanosti odpira polje novih dognanj in posledično uporabnost.

Laserji so tudi področje raziskave dr. Humarja v projektu, s katerim je pridobil sredstva ERC Starting Grant (European Research Council) v višini 1,5 milijona evrov. Cilj projekta z naslovom »Celični laserji – povezovanje optičnih resonanc z biološkimi procesi«,  je študij interakcij med laserji, vstavljenimi v posamezne celice in biološkimi procesi v celicah. Projekt »Celični laserji«, bo laserje znotraj celic, ki so trenutno le znanstvena zanimivost, dolgoročno spremenil v močno tehniko, ki bo omogočala študij biofizikalnih in biokemijskih procesov znotraj posameznih celic, kar  bo imelo  aplikacije v raziskavah in medicini.

V ospredje znanstvene javnosti je dr. Humar stopil že pred štirimi leti, ko je v reviji Nature Photonics objavil članek, ki je nemudoma doživel izreden odziv strokovne javnosti. V času svojega podoktorskega usposabljanja na Harvardu je prvi uspešno v celico vgradil laser in hkrati odkril, da maščobne celice pravzaprav že vsebujejo laserje. Po tem uspehu se je vrnil v Slovenijo in s svojim projektom »Live and Edible Photonics – Živa in užitna fotonika« prepričal, da ima lahko to povsem novo področje raziskav prihodnost tudi pri nas. Kot prvi nagrajenec Direktorjevega sklada Instituta »Jožef Stefan«  (IJS) leta 2016, je prejel sredstva, s katerimi je v Ljubljani postavil Laboratorij za biointegrirano fotoniko. V laboratoriju razvijajo fotonske komponente, kot so na primer laserji, ki so v celoti sestavljeni iz biokompatibilnih in živih snovi, ki jih bo mogoče zaužiti in vgraditi v človeško telo.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *