Pages Menu
Categories Menu

Posted on 19.11.22 in Inštituti

dr. Alojz Kodre: V globinah atoma

dr. Alojz Kodre: V globinah atoma

Institut Jožef Stefan (IJS) pripravlja v sredo 23. novembra 2022 ob 13. uri predavanje prof. dr. Alojza Kodreta, s Fakultete za matematiko in fiziko UL, ki je tudi letošnji dobitnik Blinčeve nagrade za življensko delo. 

Rentgenska absorpcijska spektroskopija se je razvila kot najpreprostejša tehnika za študij globokih energijskih stanj v atomu. Z novim izvirom – sinhrotronsko svetlobo – se je njen doseg močno razširil: z mnogokratno povečano intenziteto in izboljšano ločljivostjo omogoča meritve redkih dogodkov, ki so odvisni od korelacij v gibanju elektronov in ponujajo občutljiv test za kvantnomehanske modele atoma. V energijskem poteku absorpcijskega preseka je mogoče razbrati tudi pojave, ki jih poraja okolica, v katero je atom vgrajen. Elektron, izsevan v procesu fotoefekta, se siplje na atomih v okolici, s čimer je modulirana verjetnost za izsev. Učinek zgradbe snovi sicer ni tako izostren kot pri metodi rentgenske difrakcije (XRD), je pa dobro opazen tudi v neurejeni okolici in omogoča študij amorfnih snovi, kot so mnogi novi nanostrukturni funkcionalni materiali (katalizatorji, baterije) in pretežno vsi biološki vzorci (metode XAFS).

Foto: Janez Marolt/outsider.si

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *