Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 1.11.19 in Inštituti

dr. Boris Kryštufek »Komu zvoni? Naravoslovne zbirke na Slovenskem«

dr. Boris Kryštufek »Komu zvoni? Naravoslovne zbirke na Slovenskem«

Prof. dr. Boris Kryštufek bo predaval o naravoslovnih zbirkah na Slovenskem v Biološkem središču v Ljubljani v sredo, 6. novembra, ob 14. uri.

»Prirodoslovne zbirke in muzeji se pojavijo v renesansi, cvetijo v razsvetljenstvu, veljajo za trdnjave znanosti v 19. stoletju, potem pa počasi poniknejo skupaj z zatonom deskriptivnega prirodopisa (historia naturalis) in vzponom ekperimentalnega naravoslovja (natural sciences). V zadnjih desetletjih se članki o potrebi nadaljnjega zbiranja in hranjenja organizmov ponovno pojavljajo na straneh revij kot sta Nature in Science. Shranjene prirodnine, vzorci, standardni muzejski primerki, kakorkoli jih že imenujemo, vsebujejo informacijo, ki jo sodobna tehnologija lahko izloči in dekodira. Antropogen daje takšnim sporočilom nov pomen. Časovna dimenzija in neponovljivost narave se nam dozdevata pomembni, skupaj z njima pa se v sodobno naravoslovje vrača tudi prirodopis. Muzejske zbirke so ponovno nenadomestljiva raziskovalna infrastruktura. Na slovenskem etičnem ozemlju se muzeji začno pojavljati v prvih desetletjih 19. stoletja, kot odraz zapoznelega razsvetljenstva. Po imenu so bili kompleksni in pokrajinski, vsebinsko pa pretežno naravoslovni. Za Slovenijo je relevanten Kranjski deželni muzej, ustanovljen v Ljubljani leta 1821, iz katerega je v preteklem stoletju po dveh zaporednih cepitvah izšel današnji Prirodoslovni muzej Slovenije (PMS). PMS že dolgo več ne opravlja vloge nacionalnega naravoslovnega muzeja. Kulturni resor ga je v vsebini prokrustovsko omejil na razstavni prostor, največjo naravoslovno zbirko v državi z več kot milijonom predmetov stisnil na površino 850 m2 in zaposlenim efektivno onemogočil mednarodne stike in strokovni razvoj v naravoslovju.  Zgovoren kazalec stanja in brezizhodnosti je odvoz približno dveh ton prirodnin v Naravoslovni muzej na Dunaju oktobra tega leta. Slovensko naravoslovje je v preteklih desetletjih muzejski resor popolnoma zanemarilo. Če ga bo hotelo imeti, si ga bo moralo povrniti. PMS sam tega ne bo zmogel.«

 

Foto: A. Vrezec

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *