Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 27.05.20 in Inštituti

dr. Darja Lisjak: Heksaferiti – raznovrstni in edinstveni magnetni materiali

dr. Darja Lisjak: Heksaferiti – raznovrstni in edinstveni magnetni materiali

V sklopu kolokvijev IJS bo dr. Darja Lisjak v sredo, 3. junija 2020, ob 13. uri  v Veliki predavalnici Instituta »Jožef Stefan« v Ljubljani predavala na temo Heksaferiti – raznovrstni in edinstveni magnetni materiali. Predavanje boste lahko v živo spremljali tudi na spletu: https://www.youtube.com/watch?v=_MLT_8FnB_s&feature=youtu.be .

Heksaferiti so posebna vrsta magnetnih materialov in osnovni gradniki, nedavno odkritih, feromagnetnih tekočin. Najdemo jih v faznem diagramu MOFe2O3MeO (M = dvovalentna kovina z velikim ionskim radijem, Me = dvovalentna prehodna kovina). Heksaferiti različnih kemijskih sestav kristalizirajo v številnih strukturnih politipih. Vsi heksaferitni politipi rastejo v obliki heksagonalnih ploščic in imajo enoosno magneto-kristalno anizotropijo, zaradi česar so primerni za trajne magnete, magnetno zapisovanje, mikrovalovne magnetne naprave in asborberje. Heksaferiti tipa M imajo najbolj enostavno strukturo in so tudi najbolje raziskani, kar še posebej velja za Ba heksaferit s kemijsko sestavo BaFe12O19. Lahka os magnetizacije Ba heksaferita je pravokotna na osnovno ravnino ploščice, kar je značilno samo za nekatere politipe heksaferitov in edinstveno med magnetnimi materiali. Zaradi te posebne lastnosti lahko posamezne nanoploščice Ba heksaferita vodimo z zelo šibkim zunanjim magnetnim poljem, primerljivim z Zemljinim. S prilagajanjem interakcij med nanoploščicami Ba heksaferita smo odkrili veliko zanimivih lastnosti le-teh ter celo nove materiale, kot npr. feromagnetne suspenzije in tekoče magnete. Povzeli bomo dve desetletji raziskav na Institutu Jožef Stefan, ki so vodile do teh odkritij.

 

Predavanje bo v angleščini.

 

Foto: researchgate.net

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *