Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 5.01.19 in Inštituti

dr. Eva Žerovnik: Človeški stefin B kot modelni protein za študij zvijanja in agregacije proteinov

dr. Eva Žerovnik: Človeški stefin B kot modelni protein za študij zvijanja in agregacije proteinov

V sredo, 9. januarja ob 13. uri  bo na Institutu »Jožef Stefan« predavala prof. dr. Eva Žerovnik na temo Človeški stefin B kot modelni protein za študij zvijanja in agregacije proteinov.

Mehanizmi zvijanja in agregacije proteinov so skupni večini proteinov. Proteini se razlikujejo glede na to, ali so zviti ali intrinzično odviti, a vsi agregirajo preko delno odvitih intermediatov in mehanizem večinoma poteka kot nukleacija in rast. Da bi se naučili več o teh mehanizmih, smo preučevali proteinsko zvijanje in agregacijo do amiloidnih fibril dveh homolognih proteinov stefina A in B ter njunih himernih variant. Zatem smo razširili študije zvitja in agregacije nekaterih EPM1 mutant stefina B tudi na sesalske celice. Nenazadnje smo del raziskav posvetili splošnemu mehanizmu, kako oligomeri amiloidogenih proteinov preluknjajo membrane. Doslej smo preverili modelne membrane in pokazali, da oligomeri in protofibrili stefina B sprožijo prehajanje kalceina preko membrane, povečajo površinsko napetost, se vežejo na lipidno površino in sprožijo stopničaste tokove. Kapaciteta oligomerov za vezavo membrane korelira s povečanjem reaktivnih kisikovih zvrsti (ROS) v celicah, kar nazadnje pripelje do celične smrti. Predstavili bomo nove raziskave, ki podpirajo hipotezo o amiloidnih porah, ki predpostavlja, da se oligomeri amiloidogenih proteinov obnašajo podobno kot peptidi, ki tvorijo pore. Ti oligomeri se verjetno vežejo na različne celične membrane in jih celo preluknjajo. S sodobnimi visoko ločljivimi mikroskopskimi metodami slikanja bi bilo najbrž mogoče te oligomere (velikost od 20 do 200 nm) tudi videti ter tako ugotoviti, kje natanko se nahajajo in katere celične procese sprožijo.

Predavanje bo v angleščini.

 

Foto: wikipedia/Astrojan

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *