Pages Menu
Categories Menu

Posted on 1.06.15 in Featured, Univerze, Video

dr. Jože Guna, Fakulteta za elektrotehniko UL: Brez elektrotehnike bi svet danes kar obstal

dr. Jože Guna, Fakulteta za elektrotehniko UL: Brez elektrotehnike bi svet danes kar obstal

Razvoj znanosti, strok in zahteva po več različnih specialnih znanjih, po drugi strani nakazuje nekatere oblike izobraževanja, kjer kandidati osvajajo hkrati znanja, ki niso kompatibilna na prvi pogled. Tak razmislek so imeli tudi snovalci študijskega programa Multimedija, ki so ga uvedli na Fakulteti za elektrotehniko (FE) Univerze v Ljubljani (UL). To seveda ni nič nenavadnega za elektrotehniko kot “trdo” znanost, saj se je ta v zadnjih petdesetih letih izjemno razvila, pravi dr. Jože Guna iz Fakultete za elektrotehniko UL, Katedre za informacijske in komunikacijske tehnologije, kjer je dela v Laboratoriju za multimedijo kot asistent in raziskovalec. Je strokovnjak za področja internetnih tehnologij, multimedije in IPTV sistemov ter interneta stvari. Dr. Guna daje poseben poudarek raziskavam na področju uporabniške izkušnje, interakcije človek-stroj ter novim tehnologijam za navidezno in obogateno resničnost. Znanstveno delo komplementarno dopolnjuje s projektnim delom ter prenosom znanj v industrijo v obliki prilagojenih izobraževanj za partnerje iz industrije. Med pomembnejšimi projekti, kjer sodeluje in je poudarek na uporabniški izkušnji, sodijo evropska projekta SEE TV-WEB in Erasmus+ OnCreate ter domači raziskovalni projekt ARRS DriveGreen. Guna je tudi nosilec številnih priznanih industrijskih certifikatov Cisco, Comptia ter Apple, je tudi aktivni član organizacije IEEE.

In, kot pravi, bi svet danes brez elektrotehnike obstal, saj vse naprave, ki jih uporabljamo – in teh ni malo – rabijo elektriko. Za tako razvejano znanje pa so potrebna nova znanja, nova uporabniška izkušnja, povezana z elektrotehniko. In prav to omogoča študij multimedije. Poklic inženirja multimedije ima zato prihodnost, saj združuje različne kompetence, inženirske, komunikacijske in kreativne.

Fakulteta za elektrotehniko  Univerze v Ljubljani ima kar razvejane študijske smeri, Katedra za komunikacijsko in informacijsko tehnologijo pa v Laboratoriju za multimedijo nudi le del tistega, čemur sledi elektrotehnika v razvoju. Dr. Jože Guna pove, da npr. v omenjenem laboratoriju razvijajo interaktivne multimedijske aplikacije za različne naprave, kot na primer za pametni televizor. Pokaže, da lahko pri tem uporabniki na zahtevo, ob spremljanju živega programa, dobijo o določeni vsebini tudi dodatne informacije. Televizija tako postane personalizirana.

Posebna pridobitev za študente pa je prostor, imenujejo ga “kovačnica”, kjer lahko študenti uresničujejo svoje projekte. Mentorji, kot je Anže Kožar, tu svetujejo, usmerjajo in opogumljajo študente, da uresničujejo svoje projekte, svoje sanje. Kožar seveda izrecno poudari, da je “kovačnica” izjemna pridobitev, saj so sicer laboratoriji namenjeni predvsem profesorjem in raziskovalcem.

Foto & video: Igor Domijan

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *