Pages Menu
Categories Menu

Posted on 30.11.23 in Inštituti

dr. Lev Vidmar: Fizika na robu kaosa

dr. Lev Vidmar: Fizika na robu kaosa

Institut Jožef Stefan (IJS) pripravlja v sredo, 6. decembra 2023 ob 13,00  predavanje iz naslovom Fizika na robu kaosa.. Predaval bo izr. prof. dr. Lev Vidmar, izredni profesor za področje fizike na Univerzi v Ljubljani in višji znanstveni sodelavec na Institutu »Jožef Stefan«. Pred kratkim je prejel Blinčevo nagrado za fizike na začetku kariere in pridobil prestižni projekt Evropskega raziskovalnega sveta (ERC).

Zadnjih nekaj desetletij raziskav je ključno prispevalo k razumevanju, kako se interagirajoči kvantni sistem, ki je izoliran od okolice, po vzbuditvi spet približa termičnemu ravnovesju. Ta proces imenujemo termalizacija, za stanje sistema pa pravimo, da je ergodično. Mehanizem termalizacije danes razumemo skozi hipotezo, da je vsako lastno stanje hamiltonke termalno že samo zase, kar je posledica mnogodelčnega kvantnega kaosa. Pod katerimi pogoji pa se lahko zgodi, da fizikalni sistem ne termalizira, da torej ni kaotičen in se mu ne more pripisati temperature? V zadnjem desetletju smo bili priča intenzivnim raziskavam tega vprašanja v kvantnih sistemih z velikim številom delcev. Osrednji motiv teh raziskav je iskanje nove vrste kvantnih faznih prehodov, ki jih opišemo kot prehode iz ergodične v neergodično fazo snovi. V predavanju bo opisal nekatere njihove lastnosti in prestavil primere raziskav, ki bodo morda vodili v novo razumevanje teh prehodov.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *