Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 26.11.20 in Inštituti

dr. Matjaž Žitnik: Novi viri ultravijolične in rentgenske svetlobe

dr. Matjaž Žitnik: Novi viri ultravijolične in rentgenske svetlobe

V sredo, 2. decembra 2020, bo ob 13. uri, v sklopu Kolokvijev IJS nastopil prof. dr. Matjaž Žitnik (Institut Jožef Stefan). Predavanje bo v spletnem konferenčnem sistemu Zoom in mu lahko prisostvujete tako, da v brskalnik prenesete naslov https://fmf-uni-lj-si.zoom.us/j/99652146131?pwd=WnJlanhkUzNSaHhjMm9wQnBkN2dkQT09 in vtipkate geslo 876849. Predavanje lahko spremljate tudi na youtubu na spletnem naslovu https://youtu.be/WmF-fDBoKik .

Po razmahu sinhrotronov na prelomu tisočletja se v zadnjem času pri raziskavah uveljavljata dva novi vrsti virov ionizirajoče svetlobe: HHG (Higher Hamonic Generation) vir, pri katerem sevajo svetlobo elektroni, ki v močnem laserskem polju nihajo okrog lastnih atomov, ter laser na proste elektrone (FEL), kjer sklopitev lastnega sevalnega polja z elektronsko gručo v undulatorju povzroči eksponentno ojačanje intenzitete izsevane svetlobe v smeri naprej. V obeh primerih imamo opravka s kratkimi, femtosekundnimi sunki svetlobe, pri virih FEL pa je gostota toka na tarči lahko tako visoka, da lahko opazujemo nelinearne pojave tudi pri kratkih valovnih dolžinah svetlobe. V predavanju bomo opisalo dve aplikaciji novih virov svetlobe v atomski fiziki: pri prvi smo z virom HHG v Laboratoriju za kvantno optiko UNG opazovali Autler-Townesov razcep stanja z vzbuditveno energijo 60.2 eV, pri drugi pa smo z virom FEL FERMI opazovali interferenco dvofotonskih poti iz osnovnega stanja atoma v stanje z vzbuditveno energijo 57.8 eV.

Foto: IJS

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *