Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 9.12.18 in Inštituti

dr. Peter Jeglič: Kvantne tehnologije s hladnimi atomi

dr. Peter Jeglič: Kvantne tehnologije s hladnimi atomi

Dr. Peter Jeglič bo v okviru kolokvijev Instituta Jožef Stefan predaval v sredo, 12. decembra 2018, ob 13. uri . Naslov predavanje je Kvantne tehnologije s hladnimi atomi. 

V zadnjih letih je postalo mogoče zelo natančno kontrolirati, upravljati in detektirati posamezne kvantne objekte, kot so fotoni, ioni in atomi. Nastalo je novo področje, kjer se prepletata kvantna fizika in inženirstvo. Kvantne tehnologije tako izkoriščajo kvantne efekte, kot so superpozicija, prepletenost in tuneliranje, za praktične namene, kot so kvantni računalniki, simulatorji, senzorji in šifrirne naprave. V predavanju bomo najprej orisali osnove nekaterih izbranih kvantnih tehnologij. Nato bomo predstavili hladne atome in nekaj ključnih eksperimentov, zaradi katerih lahko hladne atome uvrščamo med glavne igralce na področju kvantnih tehnologij. Zadnji del bomo namenili novonastalemu Laboratoriju za hladne atome, kjer smo v letu 2017 dosegli Bose-Einsteinovo kondenzacijo atomov cezija in ustvarili cezijeve solitone, ter predstavili naše aktivnosti na področju kvantnih senzorjev.

 

Foto: atomqt.eu

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *