Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 14.01.20 in Inštituti

dr. Rastko Sknepnek: Vzorci gub na aktivnih viskoelastičnih tankih plasteh

dr. Rastko Sknepnek: Vzorci gub na aktivnih viskoelastičnih tankih plasteh

InProf. dr. Rastko Sknepnek z Univerze v Dundeeju na Škotskem bo v četrtek, 16. januarja, ob 13. uri, predaval na Institutu »Jožef Stefan«. 

V svojem prispevku bo pokazal, da se v viskoelastičnih tankih plasteh, ki jih iz ravnovesja spravlja aktivno strukturno preoblikovanje, pojavi bogata paleta oblik, ki nastanejo zaradi tekmovanja med viskozno relaksacijo in aktivnostjo. V režimu, kjer so aktivni procesi hitrejši od viskoelastične relaksacije, se gube, ki nastanejo zaradi preoblikovanja, ne morejo relaksirati v konfiguracijo, ki minimizira elastično energijo, tako da je plast inherentno v neravnovesnem stanju. Ta neravnovesni režim posebej zanimiv v biološkem kontekstu, saj omogoča, da se v sistemu pojavijo morfologije, ki jih le z adiabatno evolucijo konfiguracij z minimalno elastično enegijo ne moremo doseči. V predavanju bo aktivnost vpeljal s formalizmom razvijajoče se ciljne metrike in predstavil raznolikost nagubanih morfologij, za katere je odgovorna neravnovesna dinamika.

Predavanje bo v angleščini.

Foto: University of Dundee

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *