Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 4.02.19 in Inštituti, Univerze

dr. Rok Žitko: Kako zapreči kvantne pojave in zmagati?

dr. Rok Žitko: Kako zapreči kvantne pojave in zmagati?

Kvantna teorija je že dolgo priznana kot najuspešnejši opis osnovnih mikroskopskih gradnikov sveta. Pionirji kvantne mehanike so se pred stotimi leti z velikim veseljem prepirali o temeljnjih vprašanjih, o možnih interpretacijah kvantne mehanike in glede rezultatov “miselnih eksperimentov”, niso pa si najbrž zamišljali, da bomo kdaj opravljali povsem nadzorovane poizkuse s posameznimi kvantnimi delci. V zadnjih desetletjih tovrstni eksperimenti dejansko potekajo v laboratorijih in ne več zgolj v mislih, v veliki meri zahvaljujoč razvoju postopkov za precizno izdelavo in manipuliranje čedalje manjših naprav. Danes smo na novem pragu, na poti iz laboratorija: osnovni kvantni pojavi, kot so superpozicija stanj, prepletenost in kolaps valovne funkcije, so temelj delovanja nekaterih povsem novih naprav. Kvantne tehnologije gotovo veliko obetajo. Kaj smemo torej pričakovati?

O kvantnih tehnologijah bo v sredo, 13. 2. 2019, ob 16. uri na Fakulteti za matematiko in fiziko UL predaval izr. prof. dr. Rok Žitko.

Izr. prof. dr. Rok Žitko je raziskovalec na Odseku za teoretično fiziko Instituta “Jožef Stefan” in izredni profesor na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Raziskovalno se ukvarja s fiziko močno interagirajočih kvantnih sistemov, predvsem s hibridnimi napravami iz superprevodniških in polprevodniških elementov, magnetizmom in močno koreliranimi materiali. Pri tem uporablja računsko intenzivne metode ter papir in svinčnik.

Foto: FMF

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *