Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 30.01.20 in Inštituti

dr. Simon Parsons: Visoki tlaki in molekularna trdna snov

dr. Simon Parsons: Visoki tlaki in molekularna trdna snov

Prof. dr. Simon Parsons z Univerze v Edinburghu bo v sklopu Kolokvijev na Institutu Jožef Stefan predaval v sredo, 5. februarja 2020, ob 13. uri.

V organski trdni snovi lahko z visokimi tlaki do 10 GPa (100 000 atm) dosežemo kompresijo medmolekularnih interakcij in fazne prehode. Tlak je tako zelo koristen način za študij polimorfizma v molekularnih trdninah. Raziskali smo materiale z vodikovo vezjo (npr. aminokisline) kakor tudi druge preproste spojine (npr. piridin) in v prvem delu predavanja bomo pokazali, kako lahko eksperimentalno opažene strukture organskih trdnin interpretiramo s semiempiričnimi in ab initio izračuni ter tako pridemo do vpogleda v fazno stabilnost na ravni posameznih medmolekulskih interakcij. V drugem delu predavanja se bomo osredotočili na uporabo visokega tlaka pri študiju kristalnih struktur koordinacijskih spojin. Medtem ko v organskih trdnih snoveh tlak navadno ne vpliva na dolžine in kote intramolekulskih vezi, je molekulska geometrija okoli kovinskih atomov v koordinacijskih kompleksih mnogo bolj prožna. Zaradi te lastnosti so kompleksi prehodnih kovin še posebej zanimivi za visokotlačne raziskave, v katerih raziskujemo povezavo med strukturo in snovnimi lastnostmi. S tem pristopom smo preučili molekularne magnete.

Predavanje bo v angleščini.

 

Foto: chem.ed.ac.uk

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *