Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 11.04.18 in Inštituti

Dr. Špela Stres postala članica eminentne skupine strokovnjakov Mehanizma za prenos tehnologij

Dr. Špela Stres postala članica eminentne skupine strokovnjakov Mehanizma za prenos tehnologij

Generalni podsekretar OZN za ekonomske in socialne zadeve Liu Zhenmin je na podlagi odločitve Generalnega sekretarja OZN povabil slovensko strokovnjakinjo dr. Špelo Stres v desetčlansko skupino strokovnjakov Mehanizma za prenos tehnologij. Mandat skupine, ki jo sestavljajo predstavniki civilne družbe, zasebnega sektorja in znanstvene skupnosti, traja dve leti. Dr. Špela Stres, vodja Centra za inovacije in prenos tehnologij na Inštitutu Jožef Stefan, je povabilo sprejela. MIZŠ v luči podpore, ki jo nudi konzorciju pisarn za prenos tehnologij, ki ga vodi IJS, pozdravlja imenovanje in meni, da je tovrstna odločitev rezultat dolgoročnega uspešnega delovanja dr.  Špele Stres na področju prenosa tehnologij. Hkrati se ministrstvo nadeja, da se bodo s tem Sloveniji odprle še dodatne možnosti za prikaz rezultatov znanstvenih odkritij slovenskih razikovalcev in prenos le-teh v prakso.  

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *