Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 3.12.18 in Inštituti

Drugi dan fiziologije

Drugi dan fiziologije

Na dan, ko bo podeljena Nobelova nagrada za fiziologijo ali medicino na Švedskem, ponedeljek, 10.decembra 2018, bo v prostorih Slovenske akademije znanosti in umetnosti potekal posvet Drugi dan fiziologije, ki ga organizirata Slovensko fiziološko društvo in Slovenska akademija znanosti in umetnosti.

Letošnje leto sta nobelovo nagrado prejela James P. Allison in Tasuku Honjo za odkritja na področju terapije raka z zaviranjem negativne imunske regulacije. Tudi letošnja Nobelova nagrada za kemijo,podeljenaza usmerjeno evolucijo encimov in vezavnih proteinov, je s področja, ki je tesno povezano s fiziologijo.Osrednjapredavanjaletošnjega dogodkabodo namenjena tematikam s področja podeljenih Nobelovih nagrad za fiziologijo ali medicino ter za kemijo. Dogodek je namenjen ozaveščanju laične in strokovne javnosti o pomenu fiziologije kot vodilne veje v biologiji in medicini.

Sodelovali bodo: Nina Čebulj Kadunc, Toni Petan, Simona Borštnar, Helena H. Chowdhury, Gerhard Thiel, Sergej Pirkmajer, Andraž Stožer, Lovro Žiberna in Helena Lenasi.

Posvet bo potekal v prostorih SAZU (Novi trg 3, Ljubljana) s pričetkom 0b 8.30.

Foto: SAZU

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *