Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 24.10.16 in Featured, Galerije, Inštituti, Video

“Dvatisoč novih raziskovalcev”, ob 30. obletnici programa

“Dvatisoč novih raziskovalcev”, ob 30. obletnici programa

Da je bil projekt mladih raziskovalcev v osemdesetih letih minulega stoletja pravi vizionarski projekt, ki je vlival optimizem in postavljal izzive za prihodnost, je bilo tudi sporočilo slavnostne obeležitve 30. obletnice programa mladih raziskovalcev – MR30, ki ga je pripravila Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije(ARRS) v Sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (SAZU) in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

Izkušnje nekdanjih mladih raziskovalcev še danes odmevajo izjemno pozitivno, mnogim je ta status spremenil življenje in jim začrtal karierno pot. Mnogi med njimi so danes tudi mentorji novim generacijam mladih raziskovalcev in to vlogo jemljejo kot poslanstvo in veliko odgovornost. Izjemni premiki, ki so se zgodili v osemdestih letih so tudi mnoge mlade raziskovalce in kasnejše udgledne znanstvenike iz tujine nazaj privabili v Slovenijo, je svoje izkušnje izpostavil tudi prof. dr. Tadej Bajd, predsednik SAZU.

Direktor ARRS prof. dr. József Györkös pa je dal tudi zavezo, da se bo program mladih raziskovalcev izvajal in razvijal še naprej, saj se država nikakor ne sme odreči tako uspešnemu projektu. Projekt je v desetletjih dal Sloveniji izjemne znanstvenike, ki so krojili tudi ugled mednarodne znanosti.

Da je bil že na začetku program mladih raziskovalcev izjemen tudi v primerjavi s tako shemo v drugih članicah Evrope, je v razpravi ob dogodku nadrobno predstavil prof. dr. Mitjan Kalin. Primerjal je sheme petnajstih držav, poleg dobršnega dela evropskih še Izrael, ZDA, Indijo, Japonsko in ugotavljal, da “V večini javne doktorske sheme financirajo izrazito temeljne raziskave s svetovno primerljivo znanstveno kakovostjo, v manjšem delu pa tudi izrazito aplikativne. Slovenija teh raziskav ne loči, medtem ko je v analiziranih državah to vidno iz ciljev posamezne sheme.”

Razprava o prihodnjih usmeritvah in razvoju programa mladih raziskovalcev, ki jo je vodil prof. dr. Marko Topič, predsednik Znanstvenega sveta ARRS, je opozorila na nujnost povečevanja vlaganj za boljše kompetentne kadrovske zmogljivosti raziskovanja. Predlagani sta bili tudi dve ključni priporočili za oblikovanje dopolnilne sheme financiranja mladih raziskovalcev, MR+. Ti priporočili zadevata mentorstvo po kakovosti izstopajočim raziskovalcem,   v povezavi z usposabljanjem mladih raziskovalcev v programskih skupinah pa poudarjata kakovost pred velikostjo programske skupine.

Nadroben pregled obdobja tridesetih let programa mladih raziskovalcev je nadrobeje priklazan v publikaciji “>30, Več kot 30 let programa MLADI RAZISKOVALCI”.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *