Pages Menu
Categories Menu

Posted on 7.09.23 in Inštituti

E-NAT2CARE –  za ohranjanje in obnavljanje območij Natura 2000 v širšem obmejnem prostoru

E-NAT2CARE – za ohranjanje in obnavljanje območij Natura 2000 v širšem obmejnem prostoru

S septembrom 2023 se je začel čezmejni projekt, E-NAT2CARE – Krepitev čezmejnih vezi za ohranjanje in obnavljanje območij Natura 2000 v širšem obmejnem prostoru, katerega osnovni namen je ohranjati in obnavljati visoko stopnjo biotske raznovrstnosti in bogastvo ekosistemov, od Alp do kraške pokrajine, značilnih za programsko območje Interreg VI-A Italija-Slovenija (na območju pokrajin Veneto in Furlanija-Julijska krajina ter  Zahodna Slovenija). Gre za dvoletni projekt v okviru programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027.

Projekt E-NAT2CARE bo okrepil odlične rezultate projekta NAT2CARE iz minulega programskega obdobja Interreg Italia-Slovenija 2014-2020, ki je  pokazal, da čezmejna območja potrebujejo usklajeno upravljanje, da bi zaustavili upad biotske raznovrstnosti in slabšanje stopnje ohranjenosti habitatov ter vrst. Gozdovi, ki jih sestavljajo stara drevesa z dupli in vsebujejo večje količine odmrle lesne mase, sodijo med najbolj raznovrstne ekosisteme. Zagotavljajo preživetje mnogim rastlinskim in živalskim vrstam, imajo pomembno ekonomsko vrednost, izobraževalno in estetsko vlogo ter prispevajo k blaženju podnebnih sprememb. Taki gozdovi so zaradi sečnje, podnebnih sprememb in nepredvidljivih ter silovitih naravnih dogodkov, kot so požari in poplave, tudi na območju Alp in Krasa, močno ogroženi. Pomembni cilji:

  • vzpostaviti inovativne, skupne čezmejne pristope monitoringa indikatorskih skupin živali, na odmrl les vezanih žuželk in sov, ki so dobri pokazatelji stanja ohranjenosti gozdov. Ti pristopi bodo omogočali usklajeno zbiranje pomembnih informacij o biologiji, ekologiji in razširjenosti ter ogroženosti ciljnih vrst in habitatov na čezmejnem območju. Tako pridobljene informacije so ključne za oblikovanje, izvedbo in spremljanje učinkovitosti varstvenih ukrepov, ter za določanje smernic in naravovarstvenih prioritet na zavarovanih območjih in širše.
  • okrepiti zavedanje skupnosti o ekosistemskih storitvah. To bomo dosegli z oblikovanjem atlasa ekosistemov in ekosistemskih storitev na območju Krasa
  • krepiti sodelovanje med znanostjo in družbo, na lokalnem in regionalnem nivoju.

V projektu sodeluje pet partnerjev iz Slovenije in Italije: Nacionalni inštitut za biologijo (kot vodilni partner) (NIB), Parco Naturale regionale delle Prealpi Giulie(PNPG), Park Škocjanske jame, Slovenija (PŠJ), Università degli Studi di Udine, Dipartimento di Scienze Agroalimentari Ambientali e Animali (UNIUD), Univerza  na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (FAMNIT)

Več o projektu si lahko preberete na povezavi:

https://www.ita-slo.eu/en/e-nat2care

 

Foto: NIB

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *