Pages Menu
Categories Menu

Posted on 19.05.21 in Univerze

Ekonomska fakulteta UL postala del univerzitetnega partnerskega programa Inštituta CFA

Ekonomska fakulteta UL postala del univerzitetnega partnerskega programa Inštituta CFA

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani  (EF UL) je najnovejša institucija, ki se je pridružila univerzitetnemu partnerskemu programu Inštituta CFA. Podiplomski program Bančni in finančni management je bil priznan, saj vključuje vsaj 70 odstotkov zbirke znanja članov Inštituta CFA (Candidate Body of Knowledge) ter v sklopu programa poudarja etični kodeks in standarde prakse Inštituta CFA. Program študentom daje dobro izhodišče za pridobitev naziva Chartered Financial Analyst®, ki je postal najbolj spoštovan in priznan naziv na področju finančnih analiz in upravljanja premoženja.

Učni načrt EF UL je tesno usklajen s strokovno prakso in je primeren za pripravo študentov na izpite CFA.  Fakukteta bo v sklopu sodelovanja pri tem programu svojim študentom vsako leto podelila tudi omejeno število štipendij za nadaljevanje in dokončanje programa CFA.

Program Bančni in finančni management je bil ustanovljen leta 2005 in predstavlja najprestižnejši program s tega področja v Sloveniji. Diplomanti so visoko zaposljivi na finančnih funkcijah v nefinančnih družbah ter na različnih položajih v finančnih institucijah, kot so banke, zavarovalnice, družbe za upravljanje in drugi finančni posredniki, kot tudi v neprofitnih organizacijah in regulativnih institucijah (npr. centralna banka, bančne in zavarovalniške regulativne institucije).

Program ima mednarodni konkurenčni vpisni postopek in vsako leto sprejme 70 rednih študentov. Najboljši diplomanti lahko pridobijo članstvo v prestižnem društvu Beta Gamma Sigma. Že nekaj let se uvršča na prvo mesto na lestvici Eduniversal za najboljše podiplomske študije na področju poslovnih financ v Vzhodni Evropi. Omogoča tudi pridobitev dvojne diplome. Študenti, ki želijo del magistrskega študija preživeti na tuji univerzi, se lahko odločijo za dvoletni magistrski program dvojne diplome, ki je organiziran skupaj s poslovno šolo BI Norwegian Business School.

Inštitut CFA je globalno združenje finančnih strokovnjakov, ki določa standarde kakovosti za poslovno odličnost in podeljuje naziv CFA, kar predstavlja zlati standard v tej dejavnosti.

Program CFA postavlja standard za razvoj spretnosti, standardov, kompetenc in integritete finančnih analitikov, upravljavcev portfeljev, naložbenih svetovalcev in drugih investicijskih strokovnjakov po vsem svetu. Učni načrt in izpiti CFA so po vsem svetu enaki in se izvajajo v angleščini. Manj kot eden od petih kandidatov, ki se prijavijo v program, ga uspešno zaključi in si prisluži priznan naziv CFA, “zlati standard” za strokovnjake na področju investiranja.

Foto: EF UL

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *