Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 3.10.18 in Inštituti, Univerze, Znanstveni dosežki

Energy Globe Award 2018 za NIB in BF UL

Energy Globe Award 2018 za NIB in BF UL

Nacionalni inštitut za biologijo je z visokotehnoloških podjetjem  ARHEL d.o.o. in v sodelovaju z Biotehniško fakulteto dosegel uspešen prenos znanja mikrobiologije in biosenzorike v izdelavo avtonomnega robotiziranega plovila brez emisij za zgodnje zaznavanje cianobakterij, ki je nedavno prejel prestižno nagrado na mednarodnem nivoju imenovano Energy Globe Award.

Z več kot 182 sodelujočimi državami in več kot 2000 projektnih prispevkov letno je nagrada Energy Globe danes prestižna okoljska nagrada na svetovnem nivoju. Zmagovalec v letu 2018 za Slovenijo je projekt, Inovativne  tehnologije za nadzor nad  cvetenjem cianobakterij, ki se osredotoča na odkrivanje in nadzor cianobakterij v sladkovodnih sistemih. Glavni cilj projekta je prikazati delovanje dveh robotskih plovil v dveh sladkovodnih telesih z drugačnim vzorcem pojavljanja cianobakterij. Ta plovila so omogočila zaznavanje in razlikovanje cianobakterij od ostalega fitoplanktona v realnem času, da bi preprečili njeno širjenje.

Predlagane tehnološke rešitve projekta temeljijo na znanstveno-raziskovalnem delu in izsledkih Nacionalnega inštituta za biologijo, Ljubljana. Učinkovanje robotiziranega plovila na cianobakterijsko združbo povzroča lokalno uničevanje cianobakterij in s tem daje možnost razvoja ostalim fitoplanktontom na trajnosten, energetsko vzdržen način. S tem se zvišuje biotska raznovrstnost, kvaliteto vode in omogoča razvoj ribje populacije višje ekonomske vrednosti.

Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana je v sodelovanju z visokotehnološkim podjetjem Arhel d.o.o., ki je bil nosilec projekta LIFE+ v okviru katerega je ARHEL izdelani dve robotizirani plovili, na podlagi biološko-ekoloških, fizioloških in biokemičnih izsledkov prof. dr. Bojana Sedmaka (s soavtorji Gorazdom Lakovičem in Domnom Leštanom).

dr. Bojan Sedmak

V dveh objavljenih patentnih objavah sta predstavljena princip in orodje za nadzor cvetenja cianobakterij z lizo, po principu razširjanja gozdnega požara WIPO/PCT WO 2013/115732 A2 (Process and device to control harmful cyanobacterial blooms) ter izvirna metoda in sistem za simultano zaznavanje microdelcev z njihovimi morfološkimi in v primeru organizmov tudi fiziološkimi značilnostmi (WIPO/PCT WO 2016/156281 A1). Patentna objava z naslovom Method and system for symultaneous detection of micro-particle concentration in suspension and their morphological and physiological traits, soavtorji z Gorazdom Lakovič, Domen Leštan, Andrej Meglič in Marko Gerl je v 50% lasti Nacionalnega inštituta za biologijo.

Foto: NIB

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *