Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 28.11.19 in Univerze

EUTOPIA – European Universities Transforming to an Open Inclusive Academy for 2050

EUTOPIA – European Universities Transforming to an Open Inclusive Academy for 2050

Univerza v Ljubljani je edina institucija iz vseh držav članic EU13, ki je v sklopu prvega pilotnega razpisa Erasmus+ 2019: Evropske univerze pridobila šest milijonski koordinacijski  projekt z naslovom EUTOPIA – European Universities Transforming to an Open Inclusive Academy for 2050.

 Gre za triletni razvojni projekt, v katerem poleg Univerze v Ljubljani sodeluje še pet tujih uglednih univerz: Univerza Vrije Universiteit Brussel, Univerza v Göteborgu, Univerza Paris Seine, Univerza Pompeu Fabra Barcelona in Univerza v Warwicku.

Cilj projekta EUTOPIA je priprava dolgoročne strategije za preoblikovanje univerze v skladu s sodobnimi praksami in pristopi na trgu znanja, kar bo pospešilo povezovanje vseh štirih stebrov: raziskovanja, izobraževanja, inoviranja in prenosa znanja v družbo.

Rektorji sodelujočih univerz se bodo  prvič uradno predstavili v ponedeljek, 2. decembra 2019 ob 16. uri v Rdeči dvorani Mestne hiše v Ljubljani. Po predstavitvi projekta bodo nadrobneje spregovorili tudi o različnih vprašanjih v razpravi z udeleženci.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *