Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 28.06.19 in Univerze

EUTOPIA pod vodstvom Univerze v Ljubljani prejela 5 milijonov evrov

EUTOPIA pod vodstvom Univerze v Ljubljani prejela 5 milijonov evrov

Zveza šestih evropskih univerz EUTOPIA je v okviru razpisa programa Erasmus+ uspešno pridobila nepovratna sredstva v višini 5 milijonov evrov za gradnjo evropske univerze prihodnosti. EUTOPIA bo nepovratna sredstva uporabila kot odskočno desko za uresničevanje svojega poslanstva: delovanja v obliki mreže evropskih kampusov za obravnavanje globalnih in lokalnih izzivov s skupinskimi raziskavami, večjo mobilnostjo študentov in osebja ter skupnimi inovacijami, ki služijo širši javnosti v regionalnih skupnostih.

Partnerji univerzitetne zveze EUTOPIA so od začetka delovanja februarja 2019 postavili trdne temelje za sodelovanje na akademskem in študijskem področju, vključno s somentorskimi doktorskimi štipendijami, novimi skupnimi magistrskimi programi, poletnimi šolami in akademskimi delavnicami, ki jih organizirajo partnerske ustanove. Univerzitetna zveza EUTOPIA združuje več kot 165.000 študentov, 30.000 članov osebja in raziskovalna središča, ki pokrivajo 760 znanstvenih področij.

EUTOPIA z oblikovanjem novega modela visokega šolstva v Evropi sodeluje pri gradnji evropske univerze prihodnosti. Univerzitetno zvezo EUTOPIA sestavljajo Universiteit Brussel, Univerza v Göteborgu, l’Université Paris Seine, Univerza Pompeu Fabra v Barceloni ter Univerza v Warwicku, vodilna partnerica pa je Univerza v Ljubljani. Nepovratna sredstva bodo pospešila poslanstvo delovanja univerzitetne zveze EUTOPIA v obliki mreže evropskih kampusov s skupinskimi raziskavami, večjo mobilnostjo študentov, akademikov in osebja ter skupnimi inovacijami, ki služijo širši javnosti v regionalnih skupnostih.

EUTOPIA, ki je bila soustvarjena v sodelovanju z akademiki, študenti in neakademskimi partnerji, bo preizkušala inovativne načine sodelovanja, pri čemer bo presegala obstoječe modele in postopoma povečevala kakovost, mednarodno konkurenčnost in privlačnost evropskega visokega šolstva.

 

Foto: EUTOPIA

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *