Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 11.03.19 in Inštituti, Univerze

Evropski dan znanosti za mlade

Evropski dan znanosti za mlade

Osrednji slovenski dogodek na Evropski dan znanosti za mlade, ki ga letos slavimo 14. marca, pripravljata skupaj že tradicionalno Slovenska akademija znanosti in umetnotsti (SAZU) in Slovenska znanstvena fundacija (SZF). Potekal bo v obliki 3. letnega srečanja članstva SAZU z mladimi pod geslom Prebujanje plemenitosti in modrosti. Letos se bo dijakom in njihovim profesorjem s srednjih šol iz domovine in zamejstva predstavil 3. akademijski razred, ki združuje vrhunske slovenske raziskovalke in raziskovalce s področja matematičnih, fizikalnih, kemijskih in tehniških ved znanosti. Predstavili bodo fiziko osnovnih delcev.

Fizika osnovnih delcev je ena izmed znanstvenih disciplin, v kateri raziskovalci proučujejo osnovno zgradbo vesolja, in omogočajo človeštvu, da se seznani s spoznanji o sestavi snovi in s popolnejšim razumevanjem osnovnih zakonov narave. Fizika osnovnih delcev je velik izziv za številne fizike v  Evropi in na ostalih celinah. Za to fiziko vlada tudi veliko zanimanje na Slovenskem, kar je razvidno tako iz znanstvenih raziskav na največjem slovenskem raziskovalnem inštitutu, na Institutu »Jožef Stefan« v Ljubljani, kakor v okviru Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani.

Nova odmevna znanstvena spoznanja pa nastajajo zlasti v mednarodnih raziskovalnih središčih kot sta CERN v Evropi ali KEK na Japonskem. Ti dve središči nista zaprti za raziskovalce iz številnih  držav sveta. Prav obratno-za nova odkritja so potrebni številni vrhunski raziskovalci, kompleksno sestavljeni znanstveni inštrumenti izjemnih dimenzij ter množica inovativnih inženirjev.

Mladim in profesorjem so bodo predstavili pomembni slovenski fiziki, ki so tesno vpeti v raziskave, ki potekajo v CERN-u na meji med Švico in Francijo ter v KEK-u na Japonskem: prof. dr. Peter Križan, prof. dr. Marko Mikuž, izr.prof. dr. Jernej Fesel Kamenik ter predstavnika mlajše generacije fizikov dr. Andrej Gorišek in dr. Rok Pestotnik, vsi sodelavci Instituta »Jožef Stefan« in vpeti v pedagoške in raziskovalne procese na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Med predavatelji bo tudi dr. Christoph Schaefer iz CERN-a v Ženevi, saj bo dogodek v Ljubljani promoviral tudi slovensko sodelovanje in članstvo v tej evropski organizaciji za jedrske raziskave ter sam pomen CERN-a za Evropo in svet.

 

Foto: wikipedia

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *