Pages Menu
Categories Menu

Posted on 18.03.23 in Inštituti

Evropski dnevi znanosti za mlade tudi med Slovenci

Evropski dnevi znanosti za mlade tudi med Slovenci

Med 13. in 17. marcem 2023 so potekali po državah kontinenta Evropski dnevi znanosti za mlade v organizaciji MILSET Europe. Namenjeni so bili popularizaciji znanosti med mladimi ter njihovemu prostočasovnemu raziskovalnemu delovanju. V proslavljanje sta se vključili tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) ter Slovenska znanstvena fundacija z enodnevno osrednjo nacionalno prireditvijo, ki je potekala v četrtek, 16. marca 2023, v prostorih Akademije pod naslovom Medicina pred izzivi časa. K udeležbi je spodbudila 60 dijakov in 12 profesorjev 10 slovenskih srednjih šol v državi ter zamejstvu (Celovec, Gorica) ter 7 odličnih komunikatorjev s področja medicinskih ved, od tega tri redne člane Akademije (akademike prof. dr. Gregorja Seršo, prof. dr. Marko Noča in prof. dr. Saša Svetino).

Dinamični razvoj znanosti v drugi polovici 20. stoletja je spodbudil raziskovalce, med njimi vrhunske znanstvenike, k ustvarjanju razmer, da bi omogočili večje zanimanje mladih ustvarjalnih ljudi s talenti za poklicno znanstveno delovanje. Tako je nastalo več gibanj mednarodnega značaja oziroma obsega, med njimi gibanja Znanost mladini (Science to Youth) že zgodaj v 60. letih 20. stoletja ter gibanja MILSET (International Movement for Leisure Activities in Science and Technology) v drugi polovici 80. let 20. stoletja.

Slovenija je v gibanju Znanost mladini aktivna že od same ustanovitve mednarodne organizacije. Sodelovanje mladih raziskovalcev iz osnovnih in srednjih šol je postalo z leti množično, z nemajhno razvejenostjo h kateri so od sredine 70. let 20. stoletja veliko prispevala lokalna in regionalna gibanja s poudarkom na prispevku mladih k razvoju ter na zaupanju v lastno ustvarjalnost, zlasti znanstvenoraziskovalno in tehniško.

Zamisel za MILSET se je pojavila leta 1987 ob znanstveni razstavi v Quebecu, Kanada. Postopno se je zamisel razširila po svetu. Tako je nastala tudi evropska veja, MILSET Europe.

Ko so v Sloveniji razmišljali o vlogi najvišje znanstvene in umetniške ustanove pri popularizaciji znanosti, v drugi polovici drugega desetletja 21. stoletja, so se domislili letne prireditve s katero bi se v šestih letih zvrstilo vseh šest razredov Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter na prireditvah predstavilo aktualne teme znanosti mladim s slovenskih srednjih šol in njihovim profesorjem. Jeseni leta 2016 je tako nastala zamisel za srednje – dolgoročni projekt Prebujanje plemenitosti in modrosti. Projekt je doživel prvo javno predstavitev marca 2017 s temo Kras in trajnostni razvoj.

Pilotni projekt je uspel in proti koncu leta 2017 že spodbudil priprave na naslednjega, na predstavitev Slovenski jezik v gibanju (marec 2018). Sledila je predstavitev Fizika osnovnih delcev ( marec 2019) ter po dveh kovidnih letih (2020-2021) Prihodnost Evrope (maj 2022).

Foto: milset.org

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *