Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 7.11.21 in Inštituti

Evropski festival znanosti

Evropski festival znanosti

Slovenska znanstvena fundacija (SZF) pripravlja med 9. in 11. novembrom 2021  digitalni Evropski festival znanosti.  Pripravlja ga v sodelovanju z nacionalnimi in (vse)evropskimi institucijami, ki zagovarjajo in promovirajo odličnost v znanosti, izvajajo popularizacijske procese ter ozavesščajo državljane o pomenu znanosti v življenju slehernega izmed na

S tem  želi SZF prispevati k  letošnjem jubileju prvih 30 let samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter predsedovanju Svetu Evropske unije v tem polletju, kakor tudi  25 let internacionalizacije  delovanja SZF ter 20. obletnici soustanovite European Science Events (sedaj: Engagement) Association.

V minulem letu je v pripravah na festival  SZF pridobival somišljenike – partnerje v okviru projekta iz širšega evropskega, pa tudi neevropskega prostora (Severna Amerika, Azija, Afrika).

Za sodelovanje s SZF so se odločile organizacije in posamezniki, ki so ozaveščeni o pomenu znanosti za vsakega človeka, ki težijo k doseganju odličnosti pri ustvarjalnem raziskovanju ter pri komuniciranju znanosti; ki se zavzemajo za znanost, ki je odprta za vse evropske raziskovalce, ki to želijo in zmorejo; ki si prizadevajo za odpravo ovir in niš v nacionalnih in nadnacionalnih sistemih znanstvenoraziskovalne dejavnosti.

Za sodelovanje so med drugimi pridobili  Kraljevo družbo (The Royal Society), iz Londona. Institucijo, ki v ospredje postavlja zasledovanje visoko postavljenih strateških ciljev, dejansko istovrstnih kot si jih je zadal Evropski festival znanosti. V njenem imenu bo profesor Gerry Gilmore, predsednik odbora za poletne znanstvene aktivnosti za splošno javnost –  predstavil izbor projekcij iz Summer Science Exhibition, ki je britanski program vključevanja državljanov v znanstvene procese.

Skupni evropski odziv na izzive časa kot so podnebne spremembe, epidemije in pandemije, naravne nesreče velikih razsežnosti, kopnenje razpoložljivih virov in količin energentov in prsti, onesnaževanje okolja, zahtevajo strnitev potencialov k skupnim ciljem.

Pomembno je tudi sodelovanje Evropske akademije znanosti in umetnosti iz Salzburga v Avstriji (predsednik prof. dr. Klaus Mainzer) ter povezovalnega telesa švicarskih akademij umetnosti in znanosti (vodja mednarodnega sodelovanja dr. Roger Pfister) iz Berna. Predstavila bosta uvodna razmišljanja o vlogi znanosti v današnji Evropi iz zornega kota institucij iz katerih izhajata. Velika  so tudi pričakovanja udeležencev festivala glede sporočil prof. dr. Eveline Crone, podpredsednice Evropskega raziskovalnega sveta za družbene vede in humanistiko.

Vsak festivalski dan ima svojo krovno temo in sicer: prvi dan – Vloga znanosti v Evropi danes; drugi dan – Percepcija znanosti, tehnologij in inovacij pri Evropejcih; tretji dan – Znanstvene, tehnološke in inovacijske vsebine v medijih.

Program je dostopen tukaj: Program

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *