Pages Menu
Categories Menu

Posted on 30.06.22 in Inštituti, Univerze

Evropski kongres psihologije

Evropski kongres psihologije

English

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo od  5.  do 8. julija 2022 potekal  že 17. evropski kongres psihologije (ECP) z noslino temo Psihologija v središču znanosti: priložnosti in odgovornost.

 Sodelovali bodo psihologi in strokovnjaki s sorodnih področij z vsega sveta. To bo prostor, v katerem je mogoče pregledati bogastvo raziskovalnih izsledkov, strokovnih praks in teorij na področju psihologije glede na priložnosti, pa tudi odgovornosti, ki jih ima psihologija kot  znanost v sodobnem svetu. Glede na naše raznoliko kulturno ozadje, pomanjkanje socialne in gospodarske varnosti, podnebno krizo, trenutna vojna žarišča in težave z duševnim zdravjem, ki jih je nedavno prinesla pandemija COVID-19,  prispevki psihologije za naše družbeno okolje še nikoli niso bili pomembnejši.

Vsebinske predstavitve in izmenjava mnenj bo potekala na simpozijih, tematskih srečanjih (referati), predstavitvah posterjev, delavnicah in razpravah za in proti.

Nova spoznanja bodo predstavljena na področjih razvojne psihologije, psihologije v vzgoji in izobraževanju, psihologije osebnosti, vodenja, klinične psihologije, okoljske psihologije, pandemije in javnega zdravja, socialne psihologije, organizacijske, psihologije športa, umetnosti, virtualnega okolja, forenzike in etike.

Čas srečanja bo tudi čas preizpraševanja psihološke stroke, kako jo umestiti v hitro spreminjajoče se družbeno okolje, kako oblikovati in posodobiti standarde kakovosti in kako poenotiti sistem delovanja znotraj Evrope.

Kongres organizira Društvo psihologov Slovenije pod okriljem Evropske zveze psihologov (EFPA) ter ob podpori treh slovenskih univerz (Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in Univerze na Primorskem) in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Program ECP 2022 je razdeljen na številne tematske sklope.

Foto: ECP2022.eu

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *