Pages Menu
Categories Menu

Posted on 8.12.22 in Inštituti

Evropski projekt CutCancer za napredne predklinične raziskave raka v Sloveniji

Evropski projekt CutCancer za napredne predklinične raziskave raka v Sloveniji

Projekt CutCancer – TWINNING FOR EXCELLENCE TO STRATEGICAL ADVANCE RESEARCH IN CARCINOGENESIS IN CANCER – odobren za financiranje, sporočanjo z Nacionalnega inštituta za biologijo (NIB).  Omogočil bo izvajanje najsodobnejših pristopov in metodologij na področju predkliničnih raziskav raka v Sloveniji z namenom  okrepiti in povečati raziskovalno in inovacijsko zmogljivost ter odličnost koordinatorja projekta Nacionalnega inštituta za biologijo preko sodelovanja in usmerjenih aktivnosti s tremi mednarodno priznanimi institucijami:

  • Swansea University v Veliki Britaniji
  • Stockholm University na Švedskem in
  • VU Medical Center Amsterdam na Nizozemskem.

Projekt bo na Nacionalnem inštitutu za biologijo omogočil napredne raziskave karcinogeneze in odpornosti raka na zdravljenje z uporabo 3D celičnih modelov in vitro, visoko zmogljivih pristopov za vrednotenje genomske nestabilnosti, prostorske analize in analize na nivoju posameznih celic. Vključeval bo razvoj sinergij med partnerskimi raziskovalnimi institucijami, spodbujanje povezovanja in sodelovanja v prihodnjih raziskovalnih in inovacijskih procesih.

Opredelitev:

Ime: CutCancer – TWINNING FOR EXCELLENCE TO STRATEGICALLY ADVANCE RESEARCH IN CARCINOGENESIS AND CANCER

Razpis EU in oznaka: HORIZON-WIDERA -2021- ACCESS -03 (Twinning), 101079113

Koordinator: Nacionalni inštitut za biologijo, Slovenija

Partnerji: 4

Začetek: 1. januar 2023

Trajanje: 36 mesecev

Proračun: 1.197.550 €

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *