Pages Menu
Categories Menu

Posted on 7.06.23 in Inštituti

Institut »Jožef Stefan« odprl prenovljen informacijski center za jedrsko tehnologijo

Institut »Jožef Stefan« odprl prenovljen informacijski center za jedrsko tehnologijo

V Izobraževalnem centru za jedrsko tehnologijo v Podgorici so danes minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer, direktor Instituta »Jožef Stefan« prof. dr. Boštjan Zalar in vodja Izobraževalnega centra ICJT dr. Igor Jenčič svečano  otvorili prenovljen Informacijski center, katerega glavni namen je informiranje javnosti o jedrski tehnologiji. V prenovljenem prostoru, ki energijo prikazuje kot modro svetlobo na temnem ozadju, se obiskovalec počuti kot delček, ki potuje po prostoru za energijo.

Prenova Informacijskega centra ICJT v resnici sovpada s 30 letnico delovanja centra, ki je do danes sprejel natančno 200.452 obiskovalcev. S tem pa še močneje vabi na predavanja ter interaktivne in multimedijske predstavitve na temo jedrske energije. »V Sloveniji dogodkov, kjer slavimo prenovo nepremičnin, sploh na področju raziskovanja, sem zato danes toliko bolj vesel.«, je poudaril direktor Instituta »Jožef Stefan« prof. dr. Boštjan Zalar. Dejstvo je, da tehnologije postajajo zelo specifične in če dosežki znotraj posameznih področij niso pravilno predstavljeni, lahko pride v javnosti do nerazumevanja in celo do odpora.  Tu imajo sodelavci Informacijskega centra pa tudi sodelavci Instituta »Jožef Stefan« nasploh pomembno nalogo, saj prav z našimi jasnimi predstavitvami znanost približujemo tako odločevalcem kot širši javnosti.«

Minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer:  »Vaš center vidim kot enega ključnih stebrov zagotavljanja visoke usposobljenosti jedrskega kadra, kar Slovenija nujno potrebuje. Jedrska energija  je zanimiva tudi za širšo javnost in strinjam se, da je ozaveščanje  o teh temah za razumevanje in sprejemanje jedrske energije še kako pomembno. In verjamem, da bo prenovljeni center prispeval k še uspešnejši promociji znanja o jedrskih tehnologijah pri nas.«

Vodja centra dr. Igor Jenčič je predstavil njegov nastanek in razvoj. »Prenova Informacijskega centra ne sovpada le s 30-letnico delovanja centra, ampak  smo sprejeli tudi že 200.000. obiskovalca in do danes skupno 200.452 obiskovalcev. Raziskava javnega mnenja o jedrski energiji pa izkazuje, da je veliko neodločenih ravno pri mladih, zato je naša dejavnost toliko bolj pomembna.«

Arhitekta, ki sta vodila prenovo, Špela Nardoni Kovač in Igor Berlot, sta izpostavila osnovna vprašanja. »Eno od teh je bilo, kako pokazati energijo na način, da bo takoj razumljiva tudi vizualno. Izbrala sva najbolj običajen prikaz energije, to je modro svetlobo na  temnem ozadju. Predvsem pa sva želela ustvariti prostor, kjer bo obiskovalec imel doživetje  oz. izkušnjo, da se bo počutil kot delček, ki potuje po prostoru za energijo. Prav izkušnja se nama je zdela zelo pomembna nadgradnja dosedanjih podatkov in znanja, ki ga sama razstava ponuja. Zanimivi sta se nama zdeli tudi podobi sredice reaktorja s šestkotnimi oblikami in vzorec fuzijske plazme, ki temelji na enakostraničnih trikotnikih. Mrežo enakostraničnih trikotnikov smo razprostrli po prostoru in po njej vzpostavili panoje in eksponate, tako da smo dobili različne prostore, skozi katere se obiskovalec giblje. Sekvenčnost in razgibanost prostora pa  obiskovalcu omogočata, da se lahko osredotoči na posamezno temo, obenem pa ga zanima, kaj je za vogalom in ima že motivacijo raziskovati prostor naprej.«

 

Foto: IJS

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *