Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 3.01.20 in Inštituti, Univerze

Inštituta kritično o prdlogu Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

Inštituta kritično o prdlogu Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti

Znanstvena sveta Instituta »Jožef  Stefan« in Kemijskega inštituta sta po večkratnih izčrpnih razpravah  pripravila skupno izjavo za javnost z namenom, da opozorita na  uničujoče posledice sprememb, ki so nastale mimo konsenza. Obe instituciji pozivata vlado, da sporna določila umakne in Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti ponovno povrne v stanje, ki je že dobilo konsenz.

Zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti so različne vlade pripravljale že vrsto let. Ker je obstoječa zakonodaja na tem področju močno zastarela, je novi zakon, ki naj bi uredil vlogo raziskovalne dejavnosti v državi, nujno potreben. Naj spomnimo, da je Slovenija na samem evropskem repu po vlaganjih v raziskave in razvoj. Posledica tega je pomanjkanje novih odkritij, inovacij in ustreznih kadrov. Zato padamo na lestvicah inovativnosti držav, imamo počasno rast dodane vrednosti v primerjavi s konkurenčnimi evropskimi državami, plače v mnogih sektorjih stagnirajo, talenti pa uhajajo v tujino.

Novi zakon, ki ga vlada namerava poslati v Državni zbor, je izvrstna priložnost, da se zagotovijo ustrezni pogoji za avtonomno delovanje javnih raziskovalnih organizacij, in da se javni raziskovalni prostor uredi po zgledu drugih evropskih držav. Zadnji predlog zakona je bil pred javno razpravo  deležen  precejšnje konsenzualne podpore. Bil je tudi že v javni razpravi in obravnavan na Svetu za znanost in tehnologijo. V njem so pomembna določila, ki opredeljujejo sistematično rast sredstev in urejanje plač, ter zagotavljajo konkurenčnost in zavirajo odliv možganov.

Žal pa so se po končani javni razpravi v zadnjem koraku v zakon prikradle spremembe, ki nimajo širše podpore v raziskovalni skupnosti. Te spremembe resno ogrožajo sprejetje zakona in utegnejo  povzročiti dolgoročno in nepopravljivo škodo v slovenskem raziskovalnem okolju.

Gre predvsem za dve določbi:

  1. Podržavljanje premoženja javnih zavodov in s tem prenos upravljanja iz rok stroke na državne uradnike po vzoru UKC,
  2. Prisilno predčasno upokojevanje uglednih znanstvenikov.

Znanstvena sveta Instituta »Jožef  Stefan« in Kemijskega inštituta sta po večkratnih izčrpnih razpravah  pripravila skupno izjavo za javnost z namenom, da opozorita na  uničujoče posledice sprememb, ki so nastale mimo konsenza, ter pozivata vlado, da sporna določila umakne in zakon ponovno povrne v stanje, ki je že dobilo konsenz. Menita, da ima zdaj vlada izvrstno priložnost, da prisluhne znanstveni sferi in raziskovalnim inštitutom, ki prispevajo pomemben delež znanstvenih odkritij v Sloveniji. Izčrpni komentarji Znanstvenih svetov Instituta »Jožef  Stefan« in Kemijskega inštituta so zapisani v spremljajočem dopisu, poslanem Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Foto: IJS

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *