Pages Menu
Categories Menu

Posted on 6.03.24 in Inštituti

Inženirska akademija Slovenije (IAS) je izvolila novega predsednika

Inženirska akademija Slovenije (IAS) je izvolila novega predsednika

Inženirska akademija Slovenije  (IAS) je izvolila novo vodstvo. V letu 2023 je okrepila sodelovanje z vlado in ministrstvi pri pripravi zakonodaje ter sprejemanju strateških odločitev. Lani se je preselila v nove prostore na Rimski ulici 1, kjer je v galeriji na ogled razstava z naslovom: Barve in oblike, kot jih vidijo člani IAS.

Dosedanji predsednik IAS, dr. Mark Pleško, je med dosežki v letu 2023 izpostavil izvedbo mednarodnega simpozija “Frontiers of Engineering”, so-organiziranega skupaj z Ameriško inženirsko akademijo NAE in združenjem evropskih inženirskih akademij Euro-CASE. Organiziran je bil tudi  posvet o inovacijskem in tehnološkem managementu. Na posvetu so udeleženci sprejeli osem ukrepov, ki naj bi jih Slovenija izpeljala, da bi naredila korak naprej na področju inovacij.  Ukrepe so poimenovali s skupnim naslovom: Naredimo Slovenijo spet inovativno. Bistveno za učinkovito delovanje IAS pa je bila selitev v lastne prostore na Rimski ulici 1. V sprejetem programu dela za 2024 je opredeljena tudi želja, da ta stavba postane skupni Dom slovenskega inženirstva, kjer bi domovale ključne nacionalne inženirske organizacije.

Sodelovanje IAS v različnih delovnih telesih Vlade RS, SIZ, GZS in ARIS ter z delovnimi telesi ministrstev za gospodarstvo, izobraževanje, raziskovanje, kmetijstvo, okolje, infrastrukturo se je močno okrepilo. Tovrstno sodelovanje bo stalnica v delovanju IAS, saj priprava zakonov in podzakonskih predpisov izjemno pomembno vpliva na delovanje inženirjev in uveljavitev družbenega pomena inženirske stroke.

 Letos je drugič podelila priznanje za življenjsko delo na področju promocije inženirstva in/ali znanosti, ki ga je prejela upokojena novinarka RTV Janja Koren. Priznanje novinarki, ki je v preteklem letu najbolj kakovostno promovirala inženirstvo in znanost v medijih, pa so podelili Ini Petric z medija Tromba.

 Novo izvoljeni predsednik IAS s triletnim mandatom je postal prof. dr. Matjaž Mikoš, ki je v zahvali za izvolitev poudaril: “Osnovna vloga Inženirske akademije Slovenije je, da deluje kot povezovalni člen med raziskovalnimi in izobraževalnimi inštitucijami ter gospodarstvom in državo ter skrbi za izboljšanje statusa in vloge tehnične inteligence v družbi.”

Kot podpredsednik in podpredsednica sta bila izvoljena dr. Anton Bergant in prof. dr. Karin Stana Kleinschek.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *