Pages Menu
Categories Menu

Posted on 22.03.24 in Inštituti

Inženirska akademija Slovenije podelila priznanja

Inženirska akademija Slovenije podelila priznanja

Nastanek Inženirske akademije Slovenije (IAS) sega v leto 1995, ko je skupina slovenskih znanstvenikov s področja tehniških in naravoslovnih znanosti  ter uglednih slovenskih inženirjev, ustanovila Inženirsko akademijo Slovenije. Člani delujejo v dveh razredih, znanstveno raziskovalnem in razvojno-poslovnem razredu. Člani IAS delujejo tudi v raznih vladnih in nevladnih organih in organizacijah ter v okviru mednarodnih združenj inženirskih akademij. Za obravnavanje različnih tematik akademija ustanavlja tudi tematske odbore, komisije ali delovne skupine.
Pomembnost dela akademije  (IAS) odmeva tudi v javnosti, saj inženirstvo ali tehnične znanosti se kot znanstvena veda osredotoča na praktično uporabo znanstvenih odkritij za reševanje konkretnih problemov in razvoj novih tehnologij, izdelkov, postopkov. Inženiring, ki v sodobnem svetu s svojo naravno interdisciplinarnostjo omogoča združevanje znanja iz različnih ved in področij vključno z uporabo matematike, fizike, kemije, biologije in družboslovja, ko je to potrebno. Inženirske aplikacije pa odpirajo vse več novih znanstvenih vprašanj in raziskave poganjajo praktično vsa znanstvena področja in tako spodbujajo napredek v tehnologiji in razumevanju sveta.

Janja Koren

Zadnja leta pa Inženirska akademija Slovenije podeljuje tudi priznanja za najbolj odmevne in kakovostne novinarske promocije inženirstva in znanosti  v javnih občilih. Letošnji nagrajenki  sta novinarka  Janja Koren s Televizije Slovenija  in Ina Petric s spletnega portala za promocijo znanosti, inovativnosti in kreativnosti Tromba.

Ina Petric

Foto: Marjan Verč

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *