Pages Menu
Categories Menu

Posted on 7.06.23 in Podjetništvo

Inženirska akademija Slovenije z novimi  strokovnjaki  in strokovnjakinjami

Inženirska akademija Slovenije z novimi strokovnjaki in strokovnjakinjami

Inženirska akademija Slovenije (IAS) je podelila listine novoizvoljenim članom In med najuglednejše slovenske in tuje strokovnjake s področja inženirstva in tehnologije so sprejeli 18 novih članov – 8 dopisnih in 10 izrednih – ter povišali 13 izrednih članov v redne. Tuji strokovnjaki kot  ki dopisni člani prihajajo iz Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Makedonije, Nemčije in Norveške. Izvolitev za člana Akademije je visoko nacionalno in družbeno priznanje, saj je IAS poleg SAZU edina nacionalna akademija v Sloveniji, ustanovljena z zakonom.

dr. Mark Pleško

 Raziskave novih članov segajo na področje od jedrskega do biokemijskega inženiringa, digitalizacije v družbi, razvoja celične tehnologije, gradbeništva, industrijske robotike itd. Predsednik IAS dr. Mark Pleško je poudaril, da sta »raznolikost in mednarodno sodelovanje ključna za napredek in inovacije na področju inženirstva, tehnologij, razvoja in gospodarstva. Z novimi članstvi krepimo svoje strokovno znanje, prispevamo k mednarodni izmenjavi idej ter dobrih praks in promoviramo znanost in inženirske poklice v javnosti. Eden od pomembnih ciljev IAS je spodbujati inovativnost in razvoj inženirske stroke v Sloveniji ter vlogo in vpliv inženirjev v družbi”.

Ženske imajo pomembno vlogo v znanosti, čeprav so bile v preteklosti pogosto podcenjene, prezrte. IAS se trudi, da se njihovo delo prizna in spodbuja. Letos so med prejemniki listin IAS  tri slovenske strokovnjakinje; prof. dr. Tatjana Isaković, profesorica na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo ter raziskovalka na področju gradbeništva, ki je dosegla mednarodno odmevne rezultate pri raziskavah gradbenih konstrukcij in potresnega inženirstva, prof. dr. Aleksandra Lobnik s  Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru, ki svoje raziskovalno delo posveča razvoju novih optičnih kemijskih senzorjev in biosenzorjev za različne namene uporabe, kot so osebna zaščita in varnost ter pametne tekstilije, varstvo okolja, hrana, medicina, prof. dr. Spomenka Kobe, znanstvena svetnica na Odseku za nanostrukturne materiale na Institutu Jožef Stefan ter članica UO ESEIA (European Sustainable Energy and Innovation Alliance). S svojim kakovostnim delom je izjemno prispevala k trajnostnemu razvoju v okoljskem, ekonomskem in socialnem vidiku ter dosegla prebojne dosežke na področju magnetnih materialov.

 Letos so že tretjič dopisno (mednarodno) članstvo podelili tudi inženirjem/inženirkam, ki nimajo slovenskega državljanstva, vendar izpolnjujejo vse pogoje za izvolitev v rednega člana ter so v preteklosti že sodelovali oziroma sodelujejo s slovenskimi podjetji in raziskovalci.

Člani IAS sodelujejo v raznih vladnih in nevladnih organih  ter v okviru mednarodnih združenj inženirskih akademij: Evropskega združenja nacionalnih inženirskih akademij Euro-CASE ter Mednarodnega sveta inženirskih in tehniških akademij CAETS. Za uresničevanje nalog IAS ustanavlja stalna in občasna telesa, v katera poleg svojih članov in članic vključuje tudi sodelavce in sodelavke s področij gospodarstva, raziskovalne in razvojne dejavnosti ter z vseh drugih področij, katerih dejavnost dopolnjuje osnovne naloge IAS. Za obravnavanje različnih tematik akademija ustanavlja tudi tematske odbore, komisije ali delovne skupine.

Danes Akademija z novoizvoljenimi člani šteje skupno 99 članov, od tega 54 rednih, 25 izrednih, 17 dopisnih in 3 častne člane.

 

Foto: Marjan Verč

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *