Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 9.03.20 in Inštituti

ODPOVEDANO: Jesenkovi nagrajenci in BF festival

ODPOVEDANO: Jesenkovi nagrajenci in BF festival

Biotehniška fakulteta (BF) Univerze v Ljubljani pripravlja v četrtek, 12. marca ob 13,00 na Univerzi v Ljubljani predstavitev letošnjih Jesenkovih nagrajencev, hktati pa bo potekal tudi BF festival s predstavitvijo znanstvenih dosežkov minulega leta.

Med lavreati velja pozornost predvsem prof. dr. Ines Mandić Mulec, Jesenkovi nagrajenki za življensko delo, dr. Jernej Jevšenak  je nagrajenec za najboljšega diplomanta doktorskega študija, Eli Keržič , mag. inž. les. pa je Jesenkova nagrajenka za najboljšo diplomantko magistrskega študija.

BF festival pa je namenjen manj odmevnim, a za razvoj znanosti zelo pomembnim znanstvenim dosežkom strok na fakulteti. Vsebino BF festivala bo predstavila prodekanja za raziskovalno dejavnost prof. dr. Nataša Poklar Urlih in v ospredje 100 letnice študija biologije gre gotovo izpostaviti temo Proteinski kompleksi iz glivnega rodu Pleurotus kot novi biopesticid za zatiranje koloradskega in koruznega hrošča, ki so ga pripravili na Katedri za biokemijo. O tem bo govorila prof. dr. Kristina Sepčič.

Ker pa letos poteka mednarodno leto zdravja rastlin, bo prof. dr. Stanislav Trdan predstavil Biotično varstvo rastlin, ki poteka na Biotehniški fakulteti že skoraj 30 let.

Sicer bodo tudi svoje dosežke minulega leta predstavili oddelki za agronomijo, za biologijo, za gozdrastvo in obnovljive gozdne vire, za krajinsko arhitekturo, za lesarstvo , za zootehniko in za živilstvo.

Foto: BF

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *