Pages Menu
Categories Menu

Posted on 15.05.23 in Inštituti

Kakšni so rezultati monitoringa divjih čebel v Sloveniji?

Kakšni so rezultati monitoringa divjih čebel v Sloveniji?

Nacionalni ištitut za biologijo, (NIB)  pripravlja 16. maja 2023 ob 8.30, ob prihajajočem svetovnem dnevučebel in zakljčku projekta  javno predstavitev rezultatov monitoringa divjihčebel v Sloveniji.  Po uvodni najavi programa direktorice prof. dr. Maje Ravnikar in resorne ministrice IreneŠinko, bo govor o predtavitvi rezultatov projekta Zasnova metodologije monitoringa divjih oprševalvev v Sloveniji, predstavitev pripravlja doc. dr. Danilo Bevk.

Glavni poudarki iz predstavitve:

• Zakaj brez pestrosti opraševalcev ni prehranske varnosti?

• Zakaj je pomembno, da spremljamo stanje populacij opraševalcev?

• Koliko divjih čebel živi v Sloveniji in koliko smo jih našli v okviru zadnje raziskave?

*Projekt Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« Zasnova metodologije monitoringa divjih opraševalcev v Sloveniji (V1-1938, 1. 11. 2019 – 31. 3. 2023) so financirali Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Ministrstvo za naravne vire in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vodja projekta: Nacionalni inštitut za biologijo. Parterja: Prirodoslovni muzej Slovenije in Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti. 

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *