Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 26.05.21 in Inštituti, Znanstveni dosežki

Kakšni so škodljivi učinki fluora ?

Kakšni so škodljivi učinki fluora ?

Sodelavka Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo Instituta »Jožef Stefan« prof. dr. Maja Ponikvar–Svet je skupaj z raziskovalci z različnih institucij obravnavala učinke fluoridnega iona in organofluorovih spojin na zdravje ljudi in okolje. Ugotovitve pa z izjemo, da ima fluorid zaščitni učinek pred kariesom, niso spodbudne. Prekomerni vnos fluorida lahko privede do zobne ali kostne fluoroze, okvarjenega delovanja ščitnice in endokrinega sistema ali razvojne nevrotoksičnosti. Članek »Chemical Aspects of Human and Environmental Overload with Fluorine – Kemijski vidiki preobremenitve človeka in okolja s fluorom« je bil objavljen v prestižni reviji Chemical Reviews z IF 54.

Fluorid se nahaja v vodi, hrani, prehranskih nadomestilih s fluoridom in izdelkih za nego zob in ustne votline. Spojine s fluorom pa najdemo tudi v različnih farmacevtskih izdelkih, agrokemikalijah in materialih. Med letoma 2010 in 2016 se je povečala uporaba fluoriranih zdravil in agrokemikalij: 25–30 % novih zdravil in 75 % herbicidov so bile fluoromolekule. V industriji in gospodinjstvih je zelo razširjena uporaba Teflona (polimer tetrafluroetilena) in drugih fluoropolimerov, fluorirani ogljikovodiki (HFCs) se uporabljajo kot hladilna sredstva. Organfluorove spojine so se pogosto uporabljale, še preden smo dobro poznali njihov vpliv na okolje in toksičnost. Zato je vedno pomembnejše postajalo tudi razumevanje bioloških dejavnosti, presnove, razgradnje in morebitnih nevarnosti takšnih snovi za okolje.

Preučevanje učinkov snovi, ki vsebujejo fluor, na biosfero in okolje je razkrilo kar nekaj neprijetnih presenečenj. Edini dobro opredeljeni koristni učinek fluorida na zdravje ljudi je zaščitni učinek pred kariesom, vendar je meja med koristnimi in škodljivimi učinki tanka. V kombinaciji z ioni Al3+ fluorid zlahka tvori fluorokomplekse aluminija (III). Le-ti lahko aktivirajo receptorje, povezane z G-proteini, ki sodelujejo pri prenašanju kemičnih signalov iz zunanjosti v notranjost celice. Tudi organofluorove spojine prinašajo različna tveganja, med drugimi zaradi metabolizma. Te spojine so pogosto zelo odporne na razgradnjo in se lahko kopičijo v okolju, kjer so prepoznane kot obstojna organska onesnaževala (Persistent Organic Pollutants – POP).

Članek v soavtorstvu raziskovalke prof. dr. Maje Ponikvar-Svet z Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo Instituta »Jožef Stefan« in raziskovalcev iz Kitajske, Madžarske, Španije in Japonske, objavljen v izjemo prestižni reviji Chemical Reviews, kompleksno obravnava učinke fluoridnega iona in organofluorovih spojin na zdravje ljudi in okolje in predstavlja pomemben prispevek k razumevanju, ali in kako škodljivi so lahko fluor in njegove spojine za življenje posameznika. Avtorji pa se osredotočajo tudi na nadaljnje smernice za raziskave in možne rešitve k zmanjšanju negativnih učinkov vedno bolj prisotnih fluorovih spojin.

Foto: IJS/Marjan Verč

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *