Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 7.09.18 in Inštituti

Kemijski inštitut bo predstavil nekaj najprodornejših tehnologij

Kemijski inštitut bo predstavil nekaj najprodornejših tehnologij

 

Raziskovalci odseka za polimerno kemijo in tehnologijo bodo predstavili porozne polimere za aplikacije za nove »pametne« materiale z lastnostmi, ki odpirajo možnosti uporabe na številnih področjih kot so biomedicina, farmacija, separacijski procesi in shranjevanje energije. Predstavili bodo tudi inovativen in tehnološko nezahteven postopek za pridobivanje nanoceluloze, ki je trenutno predmet intenzivnih raziskav po svetu, saj je naravni material, biorazgradljiv in ima izjemne mehanske lastnosti.

Odsek za kemijo materialov bo predstavil časovno-temperaturni indikator, pripravljen kot upogljiva pametna nalepka za zaznavanje skupnega časa, v katerem je bila temperatura nad zgornjo dovoljeno vrednostjo vzdrževanja artiklov v hladni verigi. Predstavljene bodo tudi novosti na področju baterijskih sistemov, predvsem s področja litij-žveplovih baterij in nov katalizator za gorivne celice iz zlitine, platine in bakra. Produkt vsebuje manj platine in hkrati bistveno pohitri reakcijo pretvarjanja vodika in kisika v električno napetost v primerjavi z obstoječimi katalizatorji.

Odsek za sintezno biologijo in imunologijo bo predstavil proteinske kletke – umetno načrtovane bio-nano-strukture na osnovi ovitih vijačnic.  Izum je revolucionarna tehnologija, ki omogoča načrtovanje poljubnih, povsem novih proteinskih struktur, ki niso prisotne v naravi. Tehnologijo so uspešno demonstrirali na primeru  proteinskih kletk, ki so lahko nosilci različnih snovi.

Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo bo predstavil biorazgradljive aktivne vrečke iz hitozana z dodanim rastlinskim ekstraktom, ki zagotavljajo UV-zaščito in imajo antimikrobne ter antioksidativne lastnosti, na podlagi česar lahko bistveno podaljšajo rok trajanja občutljivih živil. Predstavili bodo tudi vodotopno embalažo iz naravnih materialov, ki lahko služi za shranjevanje različnih živil, kot so npr. kava, čaj, med in začimbe ter nov, ekološko sprejemljiv postopek za raztapljanje plemenitih kovin kot sta npr. zlato in platina s pomočjo plinov v raztopini.

Na sejmu bodo predstavili tudi dva Interreg projekta, kjer sodelujejo raziskovalci Kemijskega Inštituta, to sta: Projekt RETINA (Interreg Slovenija-Avstrija), ki predstavlja raziskovalno mrežo že uveljavljenih laboratorijev s področja znanosti o materialih in preko enotne vstopne točke omogoča malim, srednjim in velikim podjetjem ter raziskovalnim centrom dostop do raziskovalne infrastrukture in ekspertiz ter tako uresničuje cilj krepitve čezmejnega sodelovanja in spodbujanja konkurenčnosti manj razvitih regij. Drugi projekt pa je Projekt BioApp (Interreg Slovenija-Italija): ribogojstvo in ulov rakov globalno ustvarita preko 10 milijonov ton biomase letno, pri čemer velika količina ribjih lusk in lupin rakov iz te industrije predstavlja uporaben vendar premalo izkoriščen vir biomase. Ta biomasa ima velik potencial pri proizvodnji naprednih materialov (biopolimeri) ter prestavlja eno od skupnih evropskih tehnoloških usmeritev in ključnih področij v strategiji pametnih specializacij.

Podjetniško ambicioznost Kemijski inštitut uresničuje tudi preko več odcepljenih podjetij, ki so bila ustanovljena v zadnjih letih. Na sejmu bodo predstavili dva taka podjetja, MyCol in Mebius. Podjetje MyCol razvija inovativne temperaturne indikatorje na osnovi termokromnih materialov, ki so uporabni v številnih industrijah, kjer je pomembno spremljanje stabilnosti temperature proizvodov (prehrambna, farmacevtska, gradbena industrija itd). V podjetju Mebius d.o.o. pa razvijajo nove in bolj učinkovite PEM GC komponente.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *