Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 6.08.20 in Inštituti

Kemijski inštitut postal nosilec slovenskega partnerstva  z ugledno mednarodno raziskovalno ustanovo ILL

Kemijski inštitut postal nosilec slovenskega partnerstva z ugledno mednarodno raziskovalno ustanovo ILL

Kemijski inštitut (KI) je sklenil sporazum o znanstvenem članstvu z Inštitutom Maxa von Laueja – Paula Langevina (ILL), vodilnim mednarodnim raziskovalnim centrom za nevtronsko sipanje. S tem je Kemijski inštitut postal slovenski partner in polnopravni znanstveni član v ILL za obdobje štirih let z možnostjo podaljšanja. Za KI to pomeni tako prevzem znanstvenih in administrativnih obveznosti, ki jih prinaša članstvo, kot tudi koordinacijo slovenske znanstvene skupnosti na področju raziskav z nevtroni. Gre za vseslovensko iniciativo, saj bo sodelovanje z ILL enakovredno odprto tudi za vse druge potencialne slovenske uporabnike.

Inštitut Maxa von Laueja – Paula Langevina (ILL) s sedežem v Grenoblu v Franciji je vodilni raziskovalni center za nevtronsko sipanje na svetu. Deluje kot podporni znanstveni inštitut, saj gostujočim znanstvenikom z vsega sveta zagotavlja tako najsodobnejšo raziskovalno infrastrukturo, kot tudi vso strokovno pomoč pri izvedbi raziskav z nevtronskim sipanjem.

Nevtronsko sipanje omogoča vpogled v strukturne, dinamične in magnetne lastnosti snovi v obsegu, ki ga z drugimi metodami ni mogoče zajeti. Raziskave z nevtronskim sipanjem zato segajo na najrazličnejša področja in pomagajo pri razvoju mnogih naprednih rešitev za soočanje z izzivi sodobne družbe. Pomembno vlogo igrajo predvsem pri raziskavah materialov ter na področju ved o življenju.

Kemijski inštitut bo kot slovenski partner skrbel tako za znanstvene kot tudi za administrativne in finančne obveznosti članstva v ILL. Sredstva za sodelovanje bodo v celoti zagotovljena v okviru Infrastrukturnega programa Kemijskega inštituta na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS). Ker gre pri financiranju sodelovanja z ILL za javna sredstva, bo to, kljub vodilni in ključni vlogi Kemijskega inštituta, enakovredno odprto tudi za druge slovenske uporabnike.

Članstvo v ILL Sloveniji prinaša številne prednosti. Vpeljava raziskav z nevtronskim sipanjem slovenskim znanstvenikom odpira širok nabor najsodobnejših analitskih metod na področjih kemije in fizike materialov in nanomaterialov, strukturne biologije in jedrske fizike. Članstvo bo raziskovalcem zagotovilo tudi nove možnosti za vključevanje v mednarodne znanstvene tokove, hkrati se bodo odprle možnosti za izpopolnjevanje mlajših strokovnih kadrov. Ker raziskave z nevtroni omogočajo študij industrijskih materialov in farmacevtskih učinkovin, pa je pričakovati tudi zanimanje slovenske industrije.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *