Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 19.09.19 in Inštituti

Kemijski inštitut z zlatim priznanjem na 52. MOS-u

Kemijski inštitut z zlatim priznanjem na 52. MOS-u

Strokovna komisija Celjskega sejma na “Stičišču znanosti in gospodarstva“ je podelila posebno priznanje za celovito predstavitev novih tehnologij in tehnoloških procesov, ter primerov dobre prakse povezovanja znanosti in gospodarstva. Zlato priznanje sta prejela Kemijski inštitut, za nanotehnološki proces priprave katalizatorjev za boljše in cenejše vodikove gorivne celice in Janez Škrlec, Razvojna raziskovalna dejavnost, za inovacije na področju bionike v povezavi s tehnološkim svetom sodobne medicine.

Poudarek na letošnji predstavitvi je bil na predstavitvi novih tehnologij, novih tehnoloških procesov, visokotehnoloških inovacij, novodobnih poklicih in sodobnih izobraževalnih programih. Stičišče je bilo usmerjeno predvsem na področje mikro, bio in nanotehnologij ter vesoljskih tehnologij. Vsako leto se predstavljajo priložnost za promocijo slovenske znanosti, predvsem pa tudi priložnost za intenzivnejše sodelovanje med znanostjo in gospodarstvom.

Kemijski inštitut je poleg nagrajene inovacije predstavil nekaj najprodornejših tehnologij, ki jih razvija in ki jih lahko aplicira na trg. To so:
– negorljiv PA6, filtri za čiščenje zelo strupenih snovi,
– BioApp in razgradljiva embalaža ter
– temperaturni indikator MyCol odcepljenega podjetja

Nagrajena inovacija, katere avtor je mladi raziskovalec Matija Gatalo z Odseka za kemijo materialov na Kemijskem inštitutu je plod dolgoletnega razvoja elektrokatalizatorskih materialov, ki je potekal ob tesnem sodelovanju dveh odsekov: Odseka za kemijo materialov ter Odseka za katalizo in reakcijsko inženirstvo. Rezultat razvoja je nov, ekološko prijazen ter energetsko učinkovit nanotehnološki postopek proizvodnje katalizatorjev za vodikove gorivne celice. Prvi ključni vidik inovacije je, da je znaten del dragocene platine, ki se sicer običajno uporablja v elektrokatalizi, zamenjan z mnogo cenejšim bakrom. Baker ima dvojno vlogo – izboljša  učinkovitost katalizatorja in ga hkrati naredi občutno cenejšega za izdelavo. Drugi pomemben element inovacije pa predstavlja aktivacija tega katalizatorja, s čimer postane uporaben v industrijsko relevantnem okolju vodikove gorivne celice.

Tehnologija vodikovih gorivnih celic skupaj z baterijami predstavlja okolju prijazno alternativo konvencionalnim motorjem z notranjim izgorevanjem in uporabo v mnogih industrijah kot sta na primer transport ali okolju prijazni generatorji električne energije. V vodikovi gorivni celici je prav katalizator ključen, da se shranjen vodik kot energent in kisik iz ozračja pretvarjata v elektriko ter edini stranski produkt vodo.

Foto: KI

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *