Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 17.01.22 in Inštituti, Univerze

Koga reševati v času pandemije?

Koga reševati v času pandemije?

V dvorani SAZU bo v četrtek, 20. januarja 2022 ob 11.uri predstavitev zbornika Koga reševati v času pandemije? – Etični, medicinski in kazenskopravni vidiki triaže” . Monografija je izšla pri  založbi Inštituta za kriminologijo v sodelovanju s Slovensko akademijo znanosti in umetnosti (SAZU).  Uredila jo je Renata Salecl, med avtoricami in avtorji poglavij pa so številne raziskovalke in raziskovalci z Inštituta za kriminologijo in drugih raziskovalnih institucij.

Triažno odločanje v času pandemije je vezano na kompleksne etične, medicinske in pravne dileme, o katerih se je v preteklosti razpravljalo predvsem na osnovi hipotetičnih scenarijev. Kriza, ki jo je povzročil covid-19, je te dileme pokazala kot še kako realne, zato je bilo nujno poglobiti premislek o izzivih triažnega dela v zdravstvu. Namen monografije je, da predstavi različne poglede na problematiko tovrstnega odločanja s pravnega, etičnega in medicinskega vidika, da osvetli, kako so se različne države lotevale vprašanja triaže v času pandemije, ter izpostavi težave, s katerimi smo se soočali v Sloveniji.

Razdeljena na dva dela. V prvem je več znanstvenih prispevkov, ki se iz različnih zornih kotov ukvarjajo tako s problematiko triaže med epidemijo covida-19 kakor tudi s širšimi problemi celotnega odnosa med zdravstvom in človeškim življenjem. Naslednji sklop prispevkov se osredotoča na pravne vidike triaže, predvsem na smernice več držav in pacientove pravice. Poleg zakonskih in drugih državnih omejitev razprava vključuje tudi premisleke o (ne)upravičljivih merilih za redistribucijo omejenih enot zdravljenja (npr. medicinsko-tehničnih pripomočkov, zdravil, specifičnih zdravstvenih storitev) ali urejanja njihove dostopnosti ter odpira vprašanje (ne)obveznega cepljenja proti covidu-19 in premislek o vnaprej izraženi volji pacientov kakor tudi vprašanje starosti kot merila med triažnim odločanjem. Zadnji članek prvega dela monografije predstavi rezultate anketnega vprašalnika o triaži med epidemijo covida-19, ki jo je raziskovalna skupina Inštituta za kriminologijo izvedla med majem in julijem 2021.

Drugi del monografije je esejski in vključuje premisleke, ki so bili predstavljeni novembra 2020 na posvetu o etičnih, medicinskih in kazenskopravnih vidikih triaže v organizaciji Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani ter Sveta za razvoj pri SAZU. Avtorji v krajših prispevkih problematizirajo triažo iz različnih zornih kotov – nekateri iz zdravniške perspektive, ki odstira kruto realnost stanja zdravstvenih domov in kaže na napačno postopanje vodilnih med epidemijo, nekateri pa iz družbenokritičnega položaja. Zaokroži se s sklepi in priporočili, oblikovanimi na posvetu, ki so jih sodelujoči posredovali odločevalcem v Sloveniji z namenom, da se problem triaže v času pandemije reši na sistemski ravni ob upoštevanju strokovnih analiz in spoštovanju ustavnih načel.

Avtorji prispevkov v monografiji: Matjaž Ambrož, Lora Briški, Valentin Hribar, Matjaž Jager, Matjaž Jereb, Dušan Keber, Tatjana Lejko Zupanc, Luka Mišič, Marko Noč, Andrej Pleterski, Jelka Reberšek Gorišek, Blaž Rozman, Renata Salecl, Brigita Skela Savič, Alenka Šelih, Mirjana Ule, Nesa Vrečer in Darja Zaviršek.

Na dogodek se je treba prijaviti na spletni strani SAZU. Potrebno je izpolnjevanje pogoja PCT.

 

Foto: SAZU

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *