Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 5.06.18 in Univerze

Konferenca na temo varnega sobivanja z vodami

Konferenca na temo varnega sobivanja z vodami

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljublani (UL) skupaj z Naravoslovnotehniško fakulteto UL 13. 6. organizira strokovno konferenco na temo varnega sobivanja z vodami v okviru dveh evropskih Interreg projektov (PROLINE-CE in CAMARO-D). V okviru obeh evropskih projektov poteka tudi uspešna povezava raziskovale institucije – Univerze v Ljubljani (Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo in Naravoslovnotehniška fakulteta) in upravljavca vodovoda JP Vodovod-Kanalizacija d. o. o.

Redni poplavni dogodki v zadnjem desetletju nas neprestano opozarjajo na neustrezne in napačne posege v prostor, ki imajo posledice. Ob poplavah se velikokrat pojavi problem onesnaženj, saj so pogosto poplavljena tudi skladišča različnih nevarnih snovi in tako pride do onesnaženja površinskih in podzemnih voda. Pri tem se porajajo vprašanja: kako naprej, ter ali dovolj poznamo mehanizme in ukrepe za obvladovanje teh pojavov in kritičnih situacij?

Na konferenci bo govora o različnih ukrepih in pristopih, ki bodo analizirani na različnih pilotnih območjih v desetih državah. Pilotni območji v Sloveniji sta rezervni vodni vir v dolini Glinščice (projekt PROLINE-CE) in Ljubljansko barje (vodarna Brest in reka Iška). Uporabljeni pristopi za varovanje vodnih virov bodo podlaga za sprejetje smernic in enotne strategije, kar je osnova za postopno uveljavljanje ukrepov v zakonodaji posameznih držav. 

Konferenca bo potekala v sredo, 13. 6. v City Hotelu v Ljubljani s pričetkom ob 9. uri.

 Foto. dedi.si / Mateja Šmid Hribar

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *