Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 5.04.22 in Featured, Inštituti, Video

Lavreati Zlatega znaka »Jožefa Stefana«: Dr. Pavel Kos, dr. Matija Gatalo, dr. Žiga Kos

Lavreati Zlatega znaka »Jožefa Stefana«: Dr. Pavel Kos, dr. Matija Gatalo, dr. Žiga Kos

English

Vsakoletne nagrade Zlati znak „Jožefa Stefana“, ki jih letos že 30-ič  podeljuje Institut Jožef Stefan (IJS), so znak izjemne uspešnosti najodmevnejših doktoratov na področju naravoslovno-matematčinih in tehniških ved ter ved o življenju. Nagrade so izraz spodbude za mlade, perspektivne znanstvenike k večji zavzetosti na znanstvenoraziskovalnem delu. V času, ko znanost z izjemno hitrostjo napreduje, ko je lov za znanstvenimi talenti neizprosen,  so taka dejanja tudi opozorilo gospodarstvenikom in vsem odgovornim, da talente negujejo in njihovo znanje učinkovito uporabijo.

Nosilci nagrad so dr. Pavel Kos z delom »Točne rešitve mnogodelčnih kvantnih kaotičnih sistemov«. Ukvarja se z modeli in mehanizmi, ki razložijo nekatere pomembne lastnosti kvantnega kaosa v sistemih spinskih verig in kubitnih vezij. Kot pojasnjuje avtor, lahko rezultate njegovih raziskav uporabimo tudi za umerjanje prve generacije kvantnih računalnikov.  Del  rezultatov pa so že uspeli replicirati z ionskim kvantnim simulatorjem.

  1. Žiga Kos je uspel z raziskavo »Mikrofluidne strukture na osnovi nematskih tekočih kristalov«. Raziskuje na področju mehke snovi, bolj specifično na področju nematskih tekočih kristalov in aktivnih tekočin. Njegovo delo je v samem svetovnem vrhu raziskav omenjenega področja.
  2. Matija Gatalo pa z nagrajenim delom »Razvoj sinteze nanodelcev binarnih in ternarnih zlitin platine na ogljikovem nosilcu kot elektrokatalizatorju« nagovarja aktualno tematiko zelenega dogovora in vodikovih tehnologij, saj je razvil postopek priprave katalizatorja za gorivne celice z zelo majhno količino drage platine.

Nagrajenci v pogovoru z izjemno kritičnostjo tudi ocenjujejo pomen,  vlogo in moč  znanosti danes, premajhno zanimanje dela gospodarstva za razvoj, po drugi strani pa preslabo ozaveščenost znanosti same, da s svojimi ugotovitvami seznanja  javnost in premalo izkorišča možnosti novih tehnologij.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *