Pages Menu
Categories Menu

Posted on 6.11.23 in Featured, Inštituti, Podjetništvo, Univerze, Video

Mark Pleško: “Naredimo Slovenijo spet inovativno”

Mark Pleško: “Naredimo Slovenijo spet inovativno”

Posvet o inovacijskem in tehnološkem managementu, ki je potekal na pobudo “Inženirske akademije Slovenija” (IAS) v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije, Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Univerzo v Ljubljani, je ob široki in zelo plodni razpravi zapopadel razmišljanja, analize in primere iz praks v sklepu “Naredimo Slovenijo spet inovativno”.  Predsednik IAS dr. Mark Pleško, tudi izvršni direktor Cosylaba, poudarja pomembnost razprav o  inovacijah, ki lahko  usmerjajo ekonomski in tudi družbeni razvoj. Tesna povezava z znanostjo in spodbujanje le-te,  pa je lahko gonilo razvoja. In ravno za slednje niso spodbudni podatki, kot nam kažejo zadnje študije, ki so jih predstavili na posvetu. IAS združuje v svojih vrstah izjemne, kredibilne strokovnjake, znanstvenike, raziskovalce, ki z veliko senzibilnostjo spremljajo razvoj.  Zato so ob razgrnitvi pozitivnih trendov opozorili tudi na področja, ki  zahtevajo ukrepe in posluh pri odločevalcih. Zgledujemo se lahko tudi po dobrih praksah, predstavila sta jih prof. Andreas Pinkwart  iz Nemčije in dr. Ulrike Michel – Schneider na primeru Češke. Znanost je danes globalna in tudi različne prakse reševanja problemov so lahko spodbudne, pravi Pleško. Ob koncu so sprejeli  ukrepe, ki naj bi jih čim prej sprejela Slovenija, da bi udejanjila napredek pri razvoju inovacijskega in tehnološkega managementa; zato siže  “Naredimo Slovenijo spet inovativno”.

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *