Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 8.11.19 in Univerze

Mednarodna doktorska šola o tehnologiji elektroporacije in zdravljenja z njo (EBTT)

Mednarodna doktorska šola o tehnologiji elektroporacije in zdravljenja z njo (EBTT)

Med 10. in 16. novembrom bo na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani potekala že 13. mednarodna doktorska šola EBTT (Electroporation-Based Technologies and Treatments), ki se je je do zdaj udeležilo že 844 udeležencev iz 41-ih držav. Celotedenski program, ki ga organizira Univerza v Ljubljani v sodelovanju z Inštitutom za onkologijo, bo namenjen tako začetnikom kot strokovnjakom na področju elektroporacije. Poleg uporabnikov metode so vabljeni predvsem (post)doktorski študenti in raziskovalci s področja biologije, medicine in biotehnologije.  Srečanje se bo tudi letos osredotočilo na osnove te metode, trenutno uporabo ter perspektive za prihodnost. Direktorja šole EBTT, prof. dr. Damijan Miklavčič s Fakultete za elektrotehniko UL in dr. Lluis Mir z Inštituta Gustave-Roussy iz Pariza, bosta s pomočjo sodelavcev in številnih gostujočih predavateljev tudi letos poskrbela za kakovostno predstavitev  raziskav in dognanja s področja uporabe metode elektroporacije. Letošnji poudarki bodo na uporabi elektroporacije v prehranski tehnologiji, pri zdravljenju raka in srčnih aritmij. Študentje, ki bodo v času srečanja na kratko predstavili svoje delo, si lahko na tak način zagotovijo 5 kreditnih ECTS točk, sodelujoči pa tudi 34 CME-kreditov, saj doktorsko šolo priznava Zdravniška zbornica Slovenije.

 Za več informacij o programu obiščite: www.ebtt.org

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *