Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 13.02.20 in Inštituti

Mednarodno leto zdravja rastlin  in delovanje prvih EU referenčnih laboratorijev, tudi na NIB

Mednarodno leto zdravja rastlin in delovanje prvih EU referenčnih laboratorijev, tudi na NIB

Ob mednarodnem letu zdravja rastlin bo v mali dvorani Državnega zbora  18. februarja ob 14. uri potekalo srečanje, ki ga pripravlja Državni zbor v sodelovanju z Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Dogodek bo spremljalo  tudi petnajst vodij diagnostičnih laboratorijev, ki so predstavniki držav v Evropski organizaciji za varstvo rastlin. Pomembno je poudariti, da ima tak diagnostični laboratorij tudi Nacionalni inštitut za biologijo (NIB).

Rastline so edini organizmi, ki spreminjajo sončevo energijo v organske snovi in s tem v vir hrane in humusa. Ustvarjajo naše življenjsko okolje, vplivajo na kroženje vode, kisika in ogljikovega dioksida, so tudi glavni vir hrane ljudem in živalim.  Iz rastlin  izdelujemo obleko (bombaž, lan, bambus),  iz njih nastajajo viri energije (nafta, premog, plin, biogorivo). Tako kot je medicina pomembna za ljudi, je zdravje rastlin pomembno za zaščito okolja in povečevanje ekonomske razvitosti. Vedno bolj  zaskrbljujoče pa postajajo razmere, saj zaradi rastlinskih bolezni in škodljivcev vsako leto izgubimo do 40 odstotkov svetovnih prehranskih pridelkov. Rastlinske bolezni in škodljivci se zaradi spremenjenih klimatskih razmer širijo na nova področja tudi kot posledica velike rasti mednarodne trgovine in množičnih potovanj. V Evropi se tako zaporedoma pojavljajo bolezni in škodljivci, ki jih prej nismo poznali.

Udeleženci posveta  bodo razpravljali o vprašanjih  zdravja rastlin, pomena evropskih referenčnih laboratorijev za zmanjšanje uporabe pesticidov, da se zagotovi zadostne količine hrane in ne škoduje zdravju in okolju. V tem kontekstu je pomembno tudi vprašanje,  ali lahko biološko varstvo rastlin sobiva z gensko spremenjenimi rastlinami?  V ospredju bo tudi govor  tudi o tem, kako kljubovati  vse večjemu pritisku novih povzročiteljev bolezni ob prostem pretoku blaga in vse bolj očitnim podnebnim spremembam. In tako kot pri mnogih področjih, je tudi tu pomembno vlaganje v znanje in posledična krepitev  kompetentne službe za varstvo rastlin v vseh segmentih,  od pregledovanja rastlin na terenu in vzorčenja,  do diagnostike in raziskav, ki omogočajo poznavanje biologije mikrobov  ter tako zagotavljanje  vzgoje odpornih rastlin s čim manj škodljivimi posegi v naravo. Glede na nove potrebe zaradi vdora številnih novih mikroorganizmov, je nujna  podpora laboratorijske aktivnosti, saj nova EU zakonodaja predpisuje akreditacijo za vse metode, ki se uporabljajo za uradni nadzor rastlinskih karantenskih bolezni.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *