Pages Menu
Categories Menu

Posted on 30.11.23 in Inštituti, Univerze

Minister Papič: »V letu 2024 največ sredstev za znanost in inovacije v zgodovini Slovenije«

Minister Papič: »V letu 2024 največ sredstev za znanost in inovacije v zgodovini Slovenije«

Na Vrhu slovenskega gospodarstva v organizaciji  GZS, je   minister  za visoko šolstvo, znanost in inovacije prof.  Igor Papič znova poudaril, da bo  v  letu 2024 na voljo največ sredstev za znanost in inovacije v zgodovini Slovenije.  Navedbe konkretnih številk ministra, pa  potrjujejo: »415 milijonov evrov bo na voljo v proračunu našega ministrstva, skupno 35 milijonov evrov bo na voljo v proračunih drugih ministrstev, 100 milijonov evrov pa bo na voljo iz evropskih sredstev. To je več kot pol milijarde evrov za znanost in inovacije v letu 2024!«

Na očitek, da  gospodarstveniki pogrešajo več razpisov za raziskave in razvoj, pa pojasni, da je trenutno odprt razpis za Strateško razvojno-inovacijska partnerstva (SRIP) v višini 15 milijonov evrov. »Pri tem razpisu sem osebno vztrajal, da mora biti objavljen letos, čeprav je bila težnja, da bi bil objavljen šele drugo leto.«  Za leto 2024 pa je izpostavil naslednje razpise Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije:

  • Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih (SRRP): 59 milijonov evrov
  • Instrumenti za srednja in mala podjetja (Instrumenti SME): 11 milijonov evrov
  • Eureka: 16 milijonov evrov
  • Zaposlovanje raziskovalcev v podjetjih: 17,5 milijonov evrov

»Uvajamo tudi tako imenovani slovenski ERC, s katerim želimo pritegniti strokovnjakinje in strokovnjake, da se vrnejo iz tujine v Slovenijo. Za projekt bo namenjenih 2 milijona evrov«. Poleg tega bodo imela razpise še druga ministrstva. »Večina teh razpisov se bo financirala prek Agencije za znanstvenoraziskovalno in investicijsko dejavnost (ARIS), kar je dokaz, da vlada deluje usklajeno, ko gre za znanost, raziskave in inovacije, kar je prvič v slovenski politiki,« poudari.

V načrtu je še dodaten dvig sredstev za znanost. V Zakonu o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti je zapisano, da morajo sredstva doseči 1 odstotek BDP. »V pripravi je novela zakona, v katero želimo zapisati, da bo ta odstotek znašal 1,25 BDP,« je napovedal minister Papič. »Tudi sredstva za visoko šolstvo želimo povišati, in sicer s sedanjih 0,6 odstotka BDP na 1,5 odstotka. Ker visokošolski zavodi ne le izobražujejo, ampak tudi raziskujejo, pomeni, da gre tudi del teh sredstev za znanost,« je pojasnil.

Na področju raziskovalne infrastrukture že potekajo oz. se bodo začeli številni projekti, kot so denimo nova Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani, Center za brezogljične tehnologije v Zasavju, ki bo deloval pod okriljem Kemijskega inštituta, Center za umetno inteligenco, nov projekt z Japonci, tokrat na področju vodikovih tehnologij, sodelovanje z Indijci na področju vesoljskih tehnologij. »Veliko priložnosti je in bo za podjetja, za razvoj, raziskave, visokošolske in raziskovalne institucije, za zeleni in digitalni prehod, zato si želim več pozitivnega razmišljanja in manj jamranja,« je zaključil minister  Papič.

Foto: arhiv Tromba

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *