Pages Menu
Categories Menu

Posted on 3.05.22 in Inštituti

Modeliranje kemičnega onesnaževanja za podporo varnemu in trajnostnemu ravnanju s kemikalijami

Modeliranje kemičnega onesnaževanja za podporo varnemu in trajnostnemu ravnanju s kemikalijami

Institut Jožef  Stefan (IJS) pripravlja v okviru sklopa “Kolokviji na IJS”  v četrtek, 5. maja 2022 ob 14. uri v “živo” predavanje prof. dr. Petra Fantkeja s Tehniške univerze Danske, na temo Modeliranje kemičnega onesnaževanja za podporo varnemu in trajsnostnemuravnanju s kemikalijami.

Če nečesa ni mogoče izmeriti, tega ni mogoče upravljati! Ker pa ne moremo izmeriti vsega, so modeli pomemben sestavni del pri količinski opredelitvi in ocenjevanju kemičnih vplivov, tako na lokalni kot na globalni ravni. Modeli omogočajo različna orodja za podporo odločanju, od pregleda tveganja, preko ocene vpliva življenjskega cikla do kemične substitucije. V predavanju bo avtor predstavil pogled, kako je pristope modeliranja mogoče uporabiti za oceno kemičnih izpustov, njihove škodljivosti, izpostavljenosti in strupenosti, s čimer merimo napredek pri doseganju ciljev, določenih v evropski in svetovni agendi trajnostnega razvoja. Posebej bo poudaril dosledno integracijo različnih vidikov izpostavljenosti in povezovanja kemičnega pritiska z ekološkimi nosilnimi zmogljivostmi, ko gre za absolutno oceno okoljske trajnosti pri kemičnem onesnaževanju.

Predavanje bo možno  spremljati tudi na TV IJS kanalu na spletnem naslovu tv.ijs.si.

 

Foto: IJS

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *