Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 11.12.19 in Inštituti, Univerze

MOŽGANSKI TUMORJI: od raziskav do klinike

MOŽGANSKI TUMORJI: od raziskav do klinike

Na Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana je potekala mednarodna konferenca  “Brain Tumors: From Bench to Clinic«. Organizirana je bila v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Italija-Slovenija 2014-2020, v okviru projekta Interreg V-A Italija Slovenija »Nove terapije glioblastoma z uporabo čezmejne raziskovalne translacijske platforme« z akronimom TRANS-GLIOMA.

Razazpravljalci so osvetlili o trenutne izzive v diagnozi in zdravljenju možganskih tumorjev, kot tudi  najnovejše raziskovalne tehnologije. Predavali so mednarodno priznani raziskovalci in zdravniki, ki so aktivni na področju možganskih tumorjev. Obravnavane so bile različne tematike s področja zdravljenja možganskih tumorjev (kirurška odstranitev tumorja, klasifikacija na osnovi genetskega profila pacienta, vloga miRNA v gliomagenezi). Predstavljeni so bili  raziskovalni dosežki, pridobljeni z različnimi pristopi na genetski (RNA sekvenciranje) in proteinski ravni (proteini, protitelesa in nanotelesa) ter nova področja uporabnega raziskovanja kot so bio-označevalci v telesnih tekočinah.

Cilj projekta je tudi vzpostavitev skupne tumorske biobanke (GLIOBANKA), skupnih raziskav in vrednotenj novih biomarkerjev ter matičnih celic glioblastoma, ki bodo zagotovile bolj natančno tarčno zdravljenje, možnost personaliziranega pristopa k bolniku in skrb za večjo kvaliteto življenja.

Več informacij o projektu in konferenci s povzetki predavanj najdete na spletni strani: https://braintumorsfrombenchtoclinic.com/ter na FB strani https://www.facebook.com/TransGlioma/

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *