Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 29.03.22 in Univerze, Znanstveni dosežki

Na Fakulteti za elektrotehniko UL  podeljene Bedjaničeve nagrade

Na Fakulteti za elektrotehniko UL podeljene Bedjaničeve nagrade

Na  Fakulteti za elektrotehniko UL so  že 51. podelili  nagrade prof. dr. Vratislava Bedjaniča. Nagrade za izjemna akademska dela s področij elektroenergetike in avtomatizacije podeljujejo že od leta 1970,  z leti pa je nagrada pridobila ugled in prepoznavnost povezano s podjetjem Iskra, ljubljansko in mariborsko univerzo ter Združenjem slovenskih elektroenergetikov CIGRÉ-CIRED.

Vključno z letošnjim letom je bilo podeljenih že več kot 300akademskih nagrad Prejemnikom odpirajo perspektivne kariere, zlasti v času globalnih sprememb, ko predstavlja prenos znanja v praktično uporabo eno od ključnih prednosti hitrejšega razvoja in globalne konkurenčnosti. Dosedanji nagrajenci so danes ugledni raziskovalci, univerzitetni profesorji, gospodarstveniki in strokovnjaki z mednarodnim ugledom v evropskih in svetovnih strokovnih združenjih.

Komisija je za leto 2021 podelila nagrado za doktorsko disertacijo in dve nagradi za pridobitev naslova magistra. Za doktorsko disertacijo je za nalogo z naslovom Ocenjevalnik stanja srednjenapetostnega in nizkonapetostnega distribucijskega omrežja z uporabo Kalmanovega filtra prejel dr. Mitja Antončič pod mentorstvom prof. dr. Boštjana Blažiča s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani.

Nagrado za pridobitev naslova magistra pa sta prejela Luka Zidarič, mag. inž. el., s Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom doc. dr. Urbana Rudeža in somentorja Petra Simončiča za delo z naslovom Vztrajnostne mase v elektroenergetskem sistemu Slovenije ter Blaž Okorn, mag. inž. el., pod mentorstvom prof. dr. Mateja Zajca in somentorstvom prof. dr. Nermina Suljanovića za magistrsko delo z naslovom Koordinacija aktivnih odjemalcev s platformo Etherum.

Med tehniškimi strokovnjaki uveljavljene in priznane nagrade predstavljajo memorial prof. Vratislavu Bedjaniču – ustanovitelju in direktorju prve Iskrine tovarne Tela v Ljubljani. Prof. Bedjanič je leta 1929 diplomiral na Tehniški fakulteti v Ljubljani in bil nato leta 1940 imenovan za docenta na ljubljanski univerzi. Kot izjemno prodoren strokovnjak za elektroenergetiko je že l. 1945 sodeloval pri nastajanju in organiziranju slovenske elektroindustrije: med drugim tudi Iskre v Kranju, Elme v Črnučah in Elektrokovine v Mariboru. Na osnovi tedanjih potreb in lastnih spoznanj o pomembnosti obvladovanja proizvodnje opreme za avtomatizacijo elektroenergetskih objektov je osebno sprožil pobudo in vodil ustanavljanje Tovarne električnih aparatov – TELA v Ljubljani. Kot zaslužnemu Slovencu in uglednemu strokovnjaku so ob 29. podelitvi nagrade in 40-letnici njegove smrti 15. decembra 1999 odkrili doprsni kip v parku Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani.

Foto: FE UL

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *