Pages Menu
Categories Menu

Posted on 26.09.23 in Inštituti

Na Institutu »Jožef Stefan« podelili WIPO nacionalni nagradi za inovatorje in podjetja

Na Institutu »Jožef Stefan« podelili WIPO nacionalni nagradi za inovatorje in podjetja

Med obiskom Slovenije se je g. Daren Tang, generalni direktor Svetovne organizacije za intelektualno lastnino mudil tudi na Institutu »Jožef Stefan«, kjer se je srečal z vodstvom inštituta, si ogledal laboratorije in sodeloval na okrogli mizi Intelektualna lastnina in komercializacija. Skupaj z direktorico Slovenskega urada za intelektualno lastnino mag. Karin Žvokelj pa je podelil tudi nacionalni WIPO nagradi najboljšima inovatorju in podjetju.

WIPO nagrado za inovatorje je prejel prof. ddr. Denis Đonlagić s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in Informatiko Univerze v Mariboru.

Prof. ddr. Denis Đonlagić s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in Informatiko Univerze v Mariboru je z raziskovalnim delom aktiven na področjih laserskih diod, optičnih vlaken, senzorjev, sistemov in aparatur. V minulem desetletju je bilo njegovim odkritjem in inovacijam podeljenih enajst patentov s popolnim preizkusom, izmed katerih so nekateri danes v lasti priznanih podjetij iz Kanade in Združenih držav Amerike, pri čemer je podjetje Lumentum s podružnico Lumentum Slovenija (nekdanji Optacore) s približno 100 zaposlenimi prisotno tudi v Sloveniji.

Poleg vpliva na gospodarstvo, ki je bil upoštevan, je treba omeniti, da je prihodek od partnerskih podjetij podprl razvoj Laboratorija za elektrooptiko in senzorske sisteme na Univerzi v Mariboru in omogočil zaposlitev več mladih znanstvenikov.

WIPO nacionalno nagrado za podjetja  je prejela Krka, d. d. Novo mesto, prevzel jo je dr. Aleš Rotar, član uprave in direktor farmacevtskega razvoja in proizvodnje.

Krka, d. d., Novo mesto je eno vodilnih generičnih farmacevtskih podjetij, v svojem celotnem korporativnem razvoju aktivno sodeluje z domačimi in tujimi javnimi raziskovalnimi organizacijami. Sodelovanje pri projektih tekom razvoja novih farmacevtskih proizvodov in tehnologij je posebej pomembno na področju ključnih komponent proizvodov, procesov in drugih inovativnih rešitev. Številna izmed teh partnerstev so vodila do vzpostavitve dolgoročnih in poglobljenih sodelovanj, v okviru katerih so iz njih izhajajoča odkritja in inovacije redno zaščitene z ustreznimi oblikami intelektualne lastnine – od patentov do blagovnih znamk – tako na domači kot mednarodni ravni, in se osredotočajo na trge, kjer podjetje trži posamezne proizvode. Krkine nagrade za mlade raziskovalce so postale eden najbolj znanih nacionalnih dogodkov, ki spodbuja znanost in inovacije pri mlajših generacijah več  kot 50 let;  Krka je vzpostavila  širok sistem, ki podpira in spodbuja kreativno in inovativno okolje ter nagrajuje svoje zaposlene za izume in inovacije. Vključujejo tudi javne kampanje, tiskane in elektronske promocijske materiale, videoposnetke. Krkini strokovnjaki dejavno sodelujejo tudi pri različnih programih na univerzah. Prav tako je kultura podjetja usmerjena v spodbujanje tovrstnega razmišljanja znotraj in izven podjetja.

 

Foto: IJS

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *