Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on 3.09.20 in Inštituti, Znanstveni dosežki

Na Kemijskem inštitutu podeljeni Preglovi nagradi in štipendiji Janka Jamnika

Na Kemijskem inštitutu podeljeni Preglovi nagradi in štipendiji Janka Jamnika

Med nagradami in priznanji, ki jih podeljuje Kemijski inštitut, je prav Preglova nagrada za znanstvene dosežke najpomembnejša. Nosi  ime Friderika Pregla, zdravnika in kemika slovenskega rodu, velikega znanstvenika, ki je bil za svoja prizadevanja leta 1923 nagrajen z Nobelovo nagrado za kemijo. Nagrado podeljuje Kemijski inštitut za vrhunske dosežke na področju temeljnih ali uporabnih raziskav, ki se lahko vzporejajo z dosežki v svetovnem merilu. Letošnja prejemnika  sta prof. dr. Iztok Arčon in izr. prof. dr. Urban Bren.

Prof. dr. Iztok Arčon  je redni profesor za področje fizike in dekan fakultete za podiplomski študij na Univerzi v Novi Gorici. Njegovo osrednje področje raziskovalnega dela  predstavljajo analize atomske in molekularne strukture novih materialov z rentgensko absorpcijsko spektroskopijo (XAS) s sinhrotronsko svetlobo. Njegove študije se umeščajo v raziskovalne aktivnosti različnih slovenskih in mednarodnih raziskovalnih skupin, ki delujejo na zelo različnih raziskovalnih področjih, od katodnih materialov za različne tipe baterij, katalitskih materialov, funkcionalnih nanostrukturnih materialov za magnetooptične in spintronske aplikacije, farmacevtskih učinkovin, do celične mikrobiologije, rastlinske fiziologije in fitoremediacije. Za potrebe teh raziskav je v zadnjih petih letih kot vodilni predlagatelj ali sopredlagatelj pridobil več kot 30 projektov za merilni čas na več žarkovnih postajah pri štirih evropskih sinhrotronih in s tem omogočil slovenskim in tujim partnerskim raziskovalnim skupinam brezplačni dostop do te vrhunske merilne tehnologije.  Prof. Iztok Arčon je svojim dolgoletnim raziskovalnim delom in organizacijskimi aktivnostmi ključno prispeval k razvoju, uporabnosti in dostopnosti rentgenskih absorpcijskih merilnih tehnik s sinhrotronsko svetlobo v slovenskem in tudi mednarodnem prostoru.

Izr. prof. dr. Urban Bren je izredni profesor za področje fizikalne kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo na Univerzi v Mariboru in prorektor za prenos znanja na tej univerzi. Vzpostavil je mlado in prodorno raziskovalno skupino ter za njeno delovanje kot odgovorni nosilec na kompetitivni osnovi pridobil preko treh milijonov evrov vrednih temeljnih, aplikativnih, industrijskih in infrastrukturnih projektov. Med njegove izjemne dosežke v zadnjih petih letih sodi postavitev fizikalnega mehanizma mikrovalovne katalize, izvedba računalniških simulacij kemijske karcinogeneze, proučevanje antikarcinogenega potenciala polifenolov, razvoj elektrokromnih naprav brez optično transparentne elektrode ter dokaz o superselektivnosti šibkih multivalentnih interakcij. Ob obsežnih, pogosto citiranih objavah, je tudi strokovni izvedenec OZN za področji molekularnega modeliranja in racionalnega načrtovanja zdravilnih učinkovin ter član uredniškega odbora Journal of Chemistry.

Štipendijo Janka Jamnika pa Kemijski inštitut namenja zagnanim perspektivnim študentom za opravljanje doktorske naloge na inštitutu. Posebnost le-te je v tem, da si izbrane kandidatke ali kandidati sami izberejo temo doktorata iz nabora razpoložljivih tem. Nalogo opravljajo pod mentorstvom mlajših raziskovalk ali raziskovalcev, starih pod 40 let. Slednji predlagajo interdisciplinarne teme, takšne, ki povezujejo delo večih inštitutskih odsekov. Štipendije Janka Jamnika so tako ena od odličnih priložnosti in pomembnih spodbud za razvoj karier mladih.  Letos sta jo prejela  Tajda Klobučar in Michel Adamič.

Tajda Klobučar je akademsko pot začela na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani kot študentka programa Biotehnologija. Izkazala se je z nadpovprečnim študijskim uspehom in  zaključuje magistrski študijski program Biotehnologija. Njena raziskovalna tema je ‘Arhitektura in mehanizem nastanka celičnih RNA kondenzatov in njihov pomen v celični diferenciaciji‘, njen mentor pa dr. Miha Modic z Odseka za molekularno biologijo in nanobiotehnologijo.

Michel Adamič  zaključuje magistrski študij fizike na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. V času študija se je ves čas uvrščal med najboljše v svoji generaciji. Njegova raziskovalna tema nosi naslov ‘Senzorji za diagnostiko v Li-ion akumulatorjih’, njegov mentor pa  je dr. Alen Vižintin z Odseka za kemijo materialov.

Foto: KI

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *