Pages Menu
Categories Menu

Posted on 10.01.23 in Inštituti, Znanstveni dosežki

Na Nacionalnem inštitut za biologijo odprli Biotehnološko stičišče in  podelili nagrade Miroslava Zeia

Na Nacionalnem inštitut za biologijo odprli Biotehnološko stičišče in podelili nagrade Miroslava Zeia

 

Biotehnološko stičišče Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS – NIB) predstavlja izjemno pomembno raziskovalno infrastrukturo, ki bo zagotovo pomenila pomemben mejnik v razvoju NIB in vseh ved o živem v Sloveniji. Investicija skupaj obsega več kot 30 milijonov EUR, viri pa so evropska kohezijska sredstva (80 %) in slovenski državni proračun (20 %). Gradnja se je začela v juliju 2021 in bo trajala do oktobra 2023. Minister za področje znanosti dr. Igor Papič je skupaj s tremi direktorji NIB, ki so v zadnjih 15-ih letih vsak v svojem mandatu uspešno vodili in pripeljali ta izjemno pomemben projekt k cilju, otvoril prvo fazo novega raziskovalnega centra. Dr. Maja Ravnikar, direktorica NIB, je ob tej otvoritvi poudarila: »V prvi del Biotehnološkega stičišča, kjer prevladujejo laboratoriji in raziskovalni prostori, se je preselilo preko 100, torej polovica vseh zaposlenih na inštitutu, in sicer Oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo ter Oddelek za genetsko toksikologijo in biologija raka. V drugi etapi konec tega leta pa se selijo še Oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov ter podporne službe. Gre za prelomni korak Nacionalnega inštituta za biologijo in hkrati za pomembno pridobitev celotne slovenske znanosti in nadaljevala »Z BTS – NIB bomo okrepili naš prispevek v zakladnico svetovnega znanja. Novo vrhunsko raziskovalno  opremo in infrastrukturo razumemo kot temeljno razvojno prioriteto, ki Sloveniji zagotavlja hitrejši prehod v humano, na znanju temelječo družbo, ki se razvija v sozvočju z bogato biodiverziteto, ki nas obdaja«. BTS – NIB leži ob Večni poti v Ljubljani, postavljen v občutljivo območje med nasadom japonskih češnj, ki so jih skoraj v celoti uspeli ohraniti, in mokrišče, posebej zaščiten naravni habitat.

 

Podelitev prestižnih nagrad Miroslava Zeia

Veliko nagrado Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju dejavnosti NIB za leto 2022 je prejela prof. dr. Metka Filipič. Od leta 2005 do 2022 je vodila Oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka na Nacionalnem inštitutu za biologijo. Njeno znanstveno delo obsega raziskave molekularnih mehanizmov genotoksičnega in potencialno karcinogenega delovanja naravnih in antropogenih onesnažil okolja, kot so cianobakterijskih toksini, nanodelci, heterociklični aromatski amini, ostanki zdravil v okolju, kovine, kot tudi raziskave mehanizmov zaščitnega delovanja snovi naravnega izvora proti genotoksičnim učinkom prehranskih in okoljskih karcinogenov. Na teh področjih je pustila trajen pečat znanstvene odličnosti. Kot vrhunska znanstvenica in raziskovalka  je odločilno pripomogla k prebojnim raziskavam in razvoju na področjih genetske toksikologije in s tem opravila pionirsko delo v Sloveniji. S svojo predanostjo, odličnim delom in uspešnim vodenjem je svojo raziskovalno skupino umestila v svetovni vrh ter s tem prispevala k mednarodnemu ugledu Nacionalnega inštituta za biologijo.

Nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju dejavnosti NIB za leto 2022 je prejela doc. dr. Špela Baebler. Je višja znanstvena sodelavka in namestnica vodje delovne enote Omike Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo NIB. Raziskave usmerja v dešifriranje molekulskih odzivov rastlin na viruse z orodji sistemske biologije, razvoj orodij za analizo in interpretacijo podatkov in uporabo transkriptomike v biotehnologiji, ekotoksikologiji in farmaciji. V zadnjih petih letih je objavila pomembne izvirne in pregledne članke, uredila strokovno monografijo ter uspešno prenesla znanje v industrijo. Doc. dr. Špela Baebler je v zadnjih petih letih svojim delom uspešno promovirala in razširjala vrhunsko znanje NIB na nacionalnem in mednarodnem nivoju. Ustvarila je bogat znanstveni in strokovni opus in je odlična promotorka in komunikatorka znanstveno razvojnega dela NIB na področju rastlinske biotehnologije, omik in sistemske biologije.

Nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke na področju dejavnosti NIB za leto 2022 je prejela dr. Iva Hafner-Bratkovič. Kot znanstvena svetnica na Odseku za sintezno biologijo in imunologijo Kemijskega inštituta, izkazuje izjemen znanstveni opus v zadnjih petih letih na področju ved o življenju in še posebej imunologije, z dosežki na svetovnem nivoju. Rezultati njenih raziskav pojasnjujejo molekulske mehanizme v procesu naravne signalizacije, ki so pomembni za pojasnitev in potencialno tudi zdravljenje vnetnih bolezni, še posebej bolezni, povezanih s staranjem in rakom. Dr. Bratkovič z vrhunskimi znanstvenimi dosežki, posredovanjem znanja mlajšim generacijam ter s prispevki k popularizaciji znanosti predstavlja eno najbolj prodornih in uveljavljenih slovenskih znanstvenic na področju ved o življenju.

Nagrado Miroslava Zeia za izjemni prispevek na področju dejavnosti NIB za leto 2022 prejme Tihomir Makovec. V desetletjih dela na Morski biološki postaji Piran NIB se je izkazal kot zanesljiv vodja potapljaške baze, izjemen podvodni fotograf ter inovator. Njegova inovativnost se izkazuje v izboljšavah in postavitvi novih sistemov za opazovaje morskih organizmov in dogajanja pod morjem. Tihomir Makovec je pomembno prispeval k znanstveno-raziskovalnemu delu na Morski biološki postaji ter k promociji in ugledu Nacionalnega inštituta za biologijo. Njegovo izjemno tehnično znanje, spretnosti, inovativnost in izkušnje bodo trajno prispevale k odličnim raziskavam na področju morske biodiverzitete, oceanografije in drugih morskih ved.

Priznanja NIB so dobili tudi novi doktorji znanosti: dr. Katarina Bačnik, dr. Timotej Turk Dermastia, dr. Marc Paul Rivares, dr. Rok Šturm in dr. Eva Turk. Med njimi so zaradi vrste pomembnih objav v prvem avtorstvu in citatov nagrade NIB za izjemno doktorsko delo dobili dr. Katarina Bačnik, dr. Rok Šturm in dr. Eva Turk.

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *